Styrelse 2023

Ordförande Lisbeth Hedelin, Berndt Anders väg 19B, 439 53 Åsa, 070-591 11 87, lisbeth@hedelin.com – har framfört önskemål om att ej bli omvald då all kraft kommer att ägnas åt att skapa en vänförening för en fristående Kungsbacka Konsthall.

Sekreterare Elsie K. Johansson, Skogsallén 19, 434 31, Kungsbacka, 076-027 77 04, elsie.k.johansson@gmail.com

Kassör Vera Johansson, Porfyrvägen 22, lgh 1002, 43451 Kungsbacka, 070-637 50 44, vera.json@telia.com

Vice kassör Mona Hildell, Fridhemsvägen 38, 42932 Kullavik, 070-993 33 09, mona@hildell.com

Ledamot Ingalill Nellemark, Balsaminvägen 4, 43446 Kungsbacka, 073-076 42 18, nellemark@telia.com; värdansvarig inför utställningar

Ledamot Lillemor Sivemark, Basunvägen 19, 43447 Kungsbacka, 072-301 17 71

lillemor.sivemark@gmail.com; tidigare vice ordförande – har begärt att avgå från detta uppdrag.

Ledamot Gertrud Wide, Fagottvägen 47, 434 47 Kungsbacka, 070-952 26 04, gertrud.wide@outlook.com; har framfört önskemål om att inte bli omvald på grund av sjukdom.

Ledamot Solveig Lind, Ärtvägen 7, 439 71 Fjärås, 070- 926 68 77, solind11@gmail.com har på grund av flytt från Kungsbacka till Kalmar framfört önskemål om att inte bli omvald.

Ledamot Helen Soovik, Gårdskullavägen 37B, lgh 1003, 434 41Kungsbacka, 070-483 21 23, mail.anoria.se – har skriftligen begärt att få avgå pga för stor arbetsbelastning.