Styrelse 2024

Ordförande Elsie K. Svederberg Johansson, Skogsallén 19, 434 31, Kungsbacka, 076-027 77 04, elsie.k.johansson@gmail.com

Sekreterare xxx.

Vice sekreterare xxx

Kassör Vera Johansson, Porfyrvägen 22, lgh 1002, 43451 Kungsbacka, 070-637 50 44, vera.json@telia.com

Vice kassör xxx…

Ledamot Ingalill Nellemark, Balsaminvägen 4, 43446 Kungsbacka, 073-076 42 18, nellemark@telia.com; värdansvarig inför utställningar

Ledamot Lillemor Sivemark, Basunvägen 19, 43447 Kungsbacka, 072-301 17 71

lillemor.sivemark@gmail.com.

Ledamot xxx…