Lotteri

Vinnare vid årsmöte 2020

I vinstnummerordning:

1. Barbro Rydin (m nr 409), vinst nr 1, val nr 10: Eva-Britt Rosenqvist, Gul kruka, Bildväv

2. Elisabeth Regård (m nr 28), vinst nr 2, val nr :

3. Lars Löf (m nr 4)

4. Helena Billman Hildingh (m nr 349)

5. Anders Melkersson (m nr 67)

6. Karin Franker (m nr 403)

7. Birgitta Håkansson (m nr 50)

8. Beate Davidsson (m nr 168)

9. Ejra Bodin (m nr 128)

10. Birgit Hjertstam (m nr 246)

11. Mona Hildell (m nr 273)

12. Nils Gunnar Nilsson (m nr 440)

13. Hans Höglund (m nr 356)

14. Helen Börjesson (m nr 220)

15. Marie Nilsson (m nr 145)

16. Katarina Magnusson (m nr 445)

17. Anita Ljungqvist (m nr 163)

18. Kerstin Lundqvist (m nr 313)

19. Ingalill Nellemark (m nr 150)

20. Inger Granquist (m nr 292)

21. Lillemor Sivemark (m nr 218)

22. Kerstin Wånghed (m nr 91)

23. Ann-Chatrine Ragnarsson (m nr 243)

24. Lisbet Oscarsson (m nr 148)

25. Katarina Cronelid (m nr 41)

26. Marianne Bergstrand (m nr 235)

27. Sven-Åke Ahlerup (m nr 27)

Vinnare i 2020 års närvarolotteri: Charlotte Falke

Vinnare i 2020 års medlemsvärvarlotteri: Margareta Tegnander

Utdelning av vinsterna skedde lördag 1 februari kl 13.00 på Bryggan, Kulturhuset Fyren.

Två av vinnarna var inte närvarande vid utdelningen och hade inte lämnat fullmakt. Hämtas vinsterna inte ut innan 1 juli 2020 tillfaller de föreningen.

Vinnare vid årsmötet 2019

I vinstnummerordning:

 1. Robert Bergstrand
 2. Anita Ljungqvist
 3. Monica Nygren
 4. Pam Lindh
 5. Dan Lundberg
 6. Axel Frisch
 7. Inger Lillberg
 8. Marie Nilsson
 9. Gunilla Willaume
 10. Karina Paulsson
 11. Ingrid Haglund
 12. Margareta Westerlund
 13. Eva Esping
 14. Anders Brywe
 15. Berit Henriksson
 16. Margareta Källström
 17. Elisabeth Regårdh
 18. Ulla Ahlerup
 19. Irene Eriksson
 20. Ragni Börjesson
 21. Bengt Håkansson
 22. Robert Kanvall