NHKF 2022 års konstinköp

Under 2022 har föreningen hitintills – 20 sept – köpt 14 verk (10% av antalet medlemmar vid årets slut – 300 medlemmar – gör att vi totalt kommer att köpa totalt ca 30 verk). De lottas ut vid det sedvanliga årsmötet söndagen den 29 januari 2023. Foton på verken läggs härnedan.

Efter årsmötet hängs verken från 31 januari kl 13.00 på Bryggan, 2:a vån i Kulturhuset Fyren. Vinnarna är välkomna att välja bland dessa 30 verk, till exempel genom att göra en egen prioriteringslista. Utdelning av verken sker påföljande lördag, dvs den 4 februari kl 13 vid Bryggan.