Medlemsinfo

Norra Hallands Konstförening ställer ut sex Kungsbackakonstnärer under Konstens Vecka, v40, en utställning som vi har fått förlängd till och med v41. Invigning och vernissage sker den 28 september kl 17.00 och kl 17.40 beroende på Coronapandemin i Konsthallen, där vi tar emot 30 besökande, vilka hänvisas till sittplatser i lokalen. Ytterkläder tas med in och hängs på stolsryggarna. Flöjtist Bo Nyberg spelar finstämd jazzmusik av Sveneric Johansson och recitatör Ellinor Sjödén läser poesi av Elsa Grave och Göran Sonnevi. Britta Nyström inviger Konstens Vecka och Lisbeth Hedelin inviger utställningen “Mångfald i tekniker och uttryck i konsten“. De sex konstnärerna är: Åsa Berndtsson (keramik), Hans O Bergman (olja), Anette Ericson (textil/glas), Gunilla Olsson (akryl/grafik) Marie Ragnhult (akvarell) och PO Widheden (silversmide). Det skall bli spännande att se dem tillsammans!

Eftersom vi är i en tid med Coronapandemi, arrangerar NHKF inga andra programpunkter än utställningar i höst. NHKF hoppas dock kunna erbjuda ytterligare två utställningar än den ovannämnda i höst: Vi hoppas att det blir en utställning på Galleri Hjertstedska Villan med konstbroderi. Vernissage den 31 oktober, kl 11-15. Denna utställning avslutas den 19 november.

Därefter arrangerar NHKF ytterligare en utställning i höst på Galleri Hjertstedska Villan. Christina Frendin Wester visar oljemåleri och Håkan Wester skulptur. Vernissage den 21 november och denna utställning avslutas den 10 december.

Ordförandförandebrev skickas till medlemmarna inför föreningens olika aktiviteter.

Du kan nå oss via email till info@nhkf.se eller NHKF:s ordförande Lisbeth@hedelin.com.

Information om föreningen finns även på Facebook: @konstforeningenNHKF och/eller Instagram @konstforeningennhkf samt på LinkedIn. Se även Det händer i Norra Hallands Tidning, Kungsbacka Kommuns evenemangskalender och GP-guiden. Konstliv Halland mm.

Medlemsvärvningslotteri

Värvar du en ny medlem får du en andel i vårt medlemsvärvningslotteri! Värvar du två nya medlemmar får du två andelar osv! Denne nye medlem anger att du har värvat henne eller honom och anger även sina egna kontaktuppgifter. Att ange även emailadress underlättar vårt arbete.

Samarbeten

Föreningen söker skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

NHKF är medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. Se även länkar till andra konstföreningar och muséer i Halland, Sverige och Världen i övrigt.

NHKF är också medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Redan 1945 visade Konstfrämjandeföreningen utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler”.

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Ett besök hos dem kan innebära att du får betala för aktiviteten, vilket gäller även för deras övriga medlemmar.

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Framförallt samarbetar NHKF med Kulturhuset Fyren där en del av föreningens aktiviteter sker.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna galleriet även när NHKF inte ställer ut där!

Föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag och bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops.

Föreningen är ideell och demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar, men för att delta i konstlotteri och beslutsprocess vid årsmötet krävs medlemskap.

Stadgar

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29