Kalendarium

2024 års vår- respektive höstprogram presenteras inom kort, åtminstone vårprogrammet.

Ni får en personlig inbjudan till föreningens träffar en bit in på det nya året.

Längst ned till höger på denna sida kan Du trycka på prenumerera, och välja den kalender i vilken Du vill spara föreningens olika aktiviteter.