Arkiv

Föreningens historia – start 1953

I början av november 1953 stod ett upprop att läsa i Norra Hallands Veckoblad och Nordhalland. Det inbjöds till ett möte den 13 november på Stadshotellet för att diskutera bildandet av en konstförening för Norra Halland. Tanken var att den på olika sätt skulle hjälpa till att förmedla kontakt med de ärligt strävande konstkonstnärerna och allmänheten.

Till att leda mötet valdes avdelningschefen vid systembolaget i Göteborg Yngve Nilsson. Man beslöt, enligt det protokoll som Stig Tornehed skrev, att det skulle bildas en konstförening för Norra Halland.

En interimsstyrelse på sex personer tillsattes med Yngve Nilsson som sammankallande. Styrelsen gavs i uppgift att utarbeta ett förslag till stadgar och att förbereda ett konstituerande sammanträde. Förutom Yngve Nilsson valdes Tor Berglund, journalist på Ny Tid i Göteborg, konstnären Ansgarius Börjesson, Erik Lundgren, journalist på Nordhalland, Stig Tornehed, d:o på Norra Hallands Veckoblad samt fru Carin Wennerberg.

Vid det konstituerande mötet den 9 december 1953 valdes 14 ordinarie styrelseledamöter och 8 suppleanter att leda den nystartade föreningen. Ambitionen var att de skulle täcka in staden och så många socknar som möjligt i Fjäre härad samt även representera det mångskiftande föreningslivet i området. En första uppgift var att de många ledamöterna och suppleanterna i sin närmiljö, på sina arbetsplatser och i sina organisationer skulle värva medlemmar till föreningen. Så skedde också! Vad sägs om 376 medlemmar redan det första året? Yngve Nilsson, politiker, valdes till ordförande.

I början av november 1953 stod ett upprop att läsa i tidningarna Norra Hallands Veckoblad och Nordhalland. Det inbjöds till ett möte den 13 november på Stadshotellet för att diskutera bildandet av en konstförening för Norra Halland. ”… Den skall på olika sätt hjälpa till att förmedla kontakt med de ärligt strävande konstnärerna och allmänheten …” stod det bland annat i uppropet.

22 personer hörsammade uppropet och kom till Stadshotellet. Att leda mötet valdes avd. chefen för systembolaget i Göteborg, Yngve Nilsson. Man beslöt, enligt det protokoll som Stig Tornehed skrev, att det skulle bildas en konstförening för Norra Halland.

Samtliga aktiviteter i Norra Hallands Konstförening under åren 2016-2023 då Lisbeth Hedelin varit dess ordförande presenteras i detta arkiv under rubrikerna: NHKFs film, NHKFs konstresor, NHKFs föredrag/seminarier, NHKFs utställningar och NHKFs konstlotteri. Presentationen sker med de längst bort tiden längst ned. Detta Arkiv kan således ses som ett tidsdokument.

Norra Hallands Konstförenings verksamhet från åren innan 2016.

Vi börjar med de åtta åren då Kristina Persson var ordförande 1998-2015. Från denna tid har Ilse Bergstrand sparat ett stort antal foton, vilka behöver kategoriseras. De återfinns här i arkivet. Vi söker hjälp bland er medlemmar att kategorisera alla dessa fina bilder.

Under åtta år dessförinnan var Johan Brink ordförande,1989-1997.

Dagens styrelse behöver hjälp av er medlemmar som känner till föreningens historia. Vi vill alltså genom ett upprop till er be om hjälp att finna värdefull information om föreningen under perioden 1953-1997. Vilka var ordförande, vad hände i föreningen?

Ilse Bergstrands foton kommer att ge en del ledtrådar. Finns det några av er som skulle vilja hjälpa till? Vi tänker oss försöka ta fram en jubileumsskrift.

Under våren 2023 kommer vi i styrelsen att arbeta för att få fram så mycket information vi kan. Vi behöver er hjälp! Kontakta Lisbeth Hedelin, 070-591 11 87; lisbeth@hedelin.com