Arkiv

Samtliga aktiviteter i NHKF under åren 2016-2021 presenteras i detta arkiv under rubrikerna: NHKFs film, NHKFs konstresor, NHKFs föredrag/seminarier, NHKFs utställningar och NHKFs konstlotteri. Presentationen sker med de längst bort tiden längst ned. Detta Arkiv är därmed en form av tidsdokument.

Så småningom läggs information till om aktiviteter från åren innan 2016, i den mån att vi har sådan information tillgänglig.