Arkiv

Föreningens historia – start 1953

I början av november 1953 stod ett upprop att läsa i Norra Hallands Veckoblad och Nordhalland. Det inbjöds till ett möte den 13 november på Stadshotellet för att diskutera bildandet av en konstförening för Norra Halland. Tanken var att en konstförening skulle hjälpa till att förmedla kontakt mellan de ärligt strävande konstkonstnärerna och allmänheten.

22 personer hörsammade uppropet och kom till Stadshotellet. Att leda mötet valdes avd. chefen för systembolaget i Göteborg, Yngve Nilsson. Man beslöt, enligt det protokoll som Stig Tornehed skrev, att det skulle bildas en konstförening för Norra Halland.

Till att leda mötet valdes avdelningschefen vid systembolaget i Göteborg Yngve Nilsson. Man beslöt, enligt det protokoll som Stig Tornehed skrev, att det skulle bildas en konstförening för Norra Halland.

En interimsstyrelse på sex personer tillsattes med Yngve Nilsson som sammankallande. Styrelsen gavs i uppgift att utarbeta ett förslag till stadgar och att förbereda ett konstituerande sammanträde. Förutom Yngve Nilsson valdes Tor Berglund, journalist på Ny Tid i Göteborg, konstnären Ansgarius Börjesson, Erik Lundgren, journalist på Nordhalland, Stig Tornehed, d:o på Norra Hallands Veckoblad samt fru Carin Wennerberg.

Vid det konstituerande mötet den 9 december 1953 valdes 14 ordinarie styrelseledamöter och 8 suppleanter att leda den nystartade föreningen. Ambitionen var att de skulle täcka in staden och så många socknar som möjligt i Fjäre härad samt även representera det mångskiftande föreningslivet i området. En första uppgift var att de många ledamöterna och suppleanterna i sin närmiljö, på sina arbetsplatser och i sina organisationer, skulle värva medlemmar till föreningen. Så skedde också! Vad sägs om att de lyckades få 367 medlemmar redan under det första året? Yngve Nilsson, politiker, valdes till ordförande.

Vid det första ”årsmötet” inför starten av Norra Hallands Konstförening valdes utöver Yngve Nilsson följande personer att ingå i en interimsstyrelse: Tor Berglund, Kungsbacka, journalist på Ny Tid i Göteborg, konstnären Ansgarius Börjesson, Erik Lundgren, journalist på Nordhalland, Stig Tornehed, d:o på Norra Hallands Veckoblad samt fru Carin Wennerberg.

Interimsstyrelsen fick i uppgift att utarbeta ett förslag till stadgar och att förbereda ett konstituerande sammanträde så snart som möjligt, vilket hölls den 9 december.

Här kan nämnas några verksamma konstnärer vid denna tid: Ansgarius Börjesson, Thorild Olsson, Björn Wennerberg, Allan Andersson, Lennart Andersson, Arne Isacsson, Sune Alehammar m.fl.

Några verk av dessa konstnärer presenteras på utställningen på Galleri Hjertstedska Villan. Efter avslutningen av utställningen kommer fotografier av dessa verk att läggas i arkivet på denna hemsida.

Vi har nu, mitt i utställningen, fått ett fotografi föreställande konstnär Lennart Andersson i hemmiljö, vilket nu hänger under hans fantastiska verk. Detta verk har vi fått låna av en, som vi hoppas, blivande medlem. Vi har även fått låna verk av Torsten Billman, dvs av hans dotter Helena. Det gäller även verk av Ansgarius Börjesson, vilket vi har fått låna av hans son Jan. Verk av Allan Andersson finns också representerat på utställningen. Likaså verk av Rut Jacobsson.

På utställningen finns även exempel på konstnärers arbeten som tillkommit under tiden som har förflutit sedan starten 1953. Valet av dessa verk var inte enkelt, och jag kan nu efteråt se att vi har ”missat” några konstnärer som borde ha ingått i utställningen.

Vilka har vi då ”missat”? Ja, exempelvis verk av konstnär Gunnar Didoff.

 

Samtliga aktiviteter i Norra Hallands Konstförening under åren 2016-2023 då Lisbeth Hedelin varit dess ordförande presenteras i detta arkiv under rubrikerna: NHKFs film, NHKFs konstresor, NHKFs föredrag/seminarier, NHKFs utställningar och NHKFs konstlotteri. Presentationen sker med de längst bort tiden längst ned. Detta Arkiv kan således ses som ett tidsdokument.

Norra Hallands Konstförenings verksamhet från åren innan 2016.

Vi börjar med de åtta åren då Kristina Persson var ordförande 1998-2015. Från denna tid har Ilse Bergstrand sparat ett stort antal foton. De återfinns i hemsidans arkiv. Vi söker hjälp bland er medlemmar att kategorisera alla dessa fina bilder.

Under åtta år dessförinnan var Johan Brink ordförande,1989-1997.

Det finns protokoll och andra handlingar som kan ge svar. Dessutom kommer Ilse Bergstrands foton att ge en del ledtrådar om vad som hände. Finns det några av er som skulle vilja hjälpa till? Under våren 2023 kommer styrelsen att arbeta för att få fram information. Vi behöver er hjälp! Kontakta Lisbeth Hedelin, 070-591 11 87; lisbeth@hedelin.com