OM OSS

Norra Hallands Konstförening höll sitt första konstituerande möte den 9 december 1953! Föreningen firar således 70 år under år 2023. Redan under det första verksamhetsåret lyckades föreningen få många medlemmar, 367 stycken. Föreningen inte riktigt nått samma nivå, ca 286 medlemmar i december 2023. Hoppas att våra medlemmar kan hjälpa till med att värva medlemmar och då gärna yngre!

Syftet har alltsedan starten varit

– att ge invånarna i Norra Halland möjlighet att stifta bekantskap med samtida konst.

– att ge invånarna i Norra Halland möjlighet att uppleva intressanta konstutställningar, vilka stimulerar till givande samtal om konst och som ger konstupplevelser som leder till välbefinnande och hälsa.

— att låta demokratiska värderingar ligga till grund för verksamheten.

Det gäller att sträva efter förbättrade förhållanden på konstområdet både för verksamma konstnärer och för invånarna i Norra Halland. Alla, vare sig de är barn, ungdomar, vuxna, äldre, funktionshindrade eller sjuka, skall ha möjlighet att få ta del av god samtidskonst. Det förutsätter att det finns möjligheter till verksamhetslokaler, ateljéer, kollektiva konstnärsverkstäder och framför allt utställningslokaler i Norra Halland, idag Kungsbacka kommun.

Det är därför tråkigt att konstatera att Kungsbacka kommun varken tillhandahåller lokala verksamhetslokaler, ateljéer, kollektiva konstnärsverkstäder eller utställningslokaler till den ideella föreningen Norra Hallands Konstförening.

Kungsbacka kommun ger dock den ideella konstverksamheten ett årligt monetärt verksamhetsstöd, och det tillsammans med beviljade medel från Statens Kulturråd och Region Halland gör att:

Norra Hallands konstförenings verksamhet kan omfatta:

  • Utställningar på Galleri Hjertstedska Villan.
  • Föredrag, vilka oftast hålls i föreläsningssalen Snäckan på Kulturhuset Fyren, 2 vån.
  • Seminarier i Snäckan.
  • Konstresor, nationella och internationella.
  • Konstfilmer, vilka kan visas i Snäckan.
  • Workshop i ex, akvarellmålning, ev i Studiefrämjandets lokaler.
  • Ett årligt konstlotteri, dragning vid årsmötet.
  • Medlemsvärvningslotteri, dragning vid årsmötet.