NHKF Årsmöten

Föreningens digitala årsmöte 2021 hölls 21 januari och fick relativt många deltagare, 75 medlemmar. Presidiet i styrelsen var samlad och Inger Wendelöv utsågs som ordförande för mötet och Elsie Johansson som sekreterare. Inger tjänstgjorde även som lottdragare i konstlotteriet. 29 konstvinster.

Starten var ett inspelat samtal om betydelsen av kultur för hälsan. Filmen visas på hemsidans startsida. Klicka på länken och njut av ett uppfriskande samtal!

Titel: Kultur kan rädda liv
Medverkande: Konstkritikerna Dennis Dahlqvist och Sara Arvidsson. Moderator Sewilius Berg.
Produktion: Leif Eriksson och Patrik Gunnar Helin, Peter Arnbert & Co AB.

Se avsnittet Styrelse för att se hur valen gick!