Arkiv: NHKF Årsmöte

Vid årsmötet den 28 januari 2024 talade Mårten Castenfors, tidigare chef vid Liljevalchs, numera chef för Höganäs keramiska center, Höganäs museum och konsthall. Livfullt och trevligt beskrev han sin tidigare verksamhet på Liljevalchs och andra konstnärliga uppdrag. 110 personer lyssnade till vår årsmötestalare. 91 medlemmar var kvar och deltog i årsmötesförhandlingarna. Sällan har ett årsmöte blivit så uppskattat som detta. Ordförande för mötet var Inger Wendelöv och sekreterare Elsie Johansson. Vera Johansson utförde det årliga konstlotteriet.


Se avsnittet Styrelse för att se hur valen av ledamöter!