En ny Konsthall i Kungsbacka?

Norra Hallands Konstförening är en ideell förening med ändamål att öka konstintresset i Kungsbacka.

Det i sig motiverar styrelsen att försöka påverka de styrande i kommunen att vara villiga att stötta ett projekt om en ny Konsthall i Kungsbacka. Det är välkänt att det råder stor lokalbrist i Kulturhuset Fyren.

Sprid gärna information om föreningens drömmar om en ny Konsthall i Kungsbacka till dina vänner och bekanta.

NHKF ordnade en idépromenad söndag den 12 juni 2022 för att försöka finna den bästa platsen för Kungsbackas Nya Konsthall!

Urban Garden Day – bjöd in Norra Hallands Konstförening att genomföra en idépromenad för att boende i kommunen skulle få tillfälle att delge sin syn på var någonstans i innerstaden en NY Konsthall borde byggas. Vi samlades mellan bron från Hamntorget och Alléskolan och började med att fundera runt om Alléskolan skulle kunna vara tänkbar. När vi stod gav himmeln oss en gåva. Färgen, formen – det var bara att tänka oss den nedsänkt mot Alléskolans tak. Vi såg plötsligt hur en påbyggnad på Alléskolan skulle kunna vara ett alternativ. Där skulle man kunna få en fin konsthall på Alléskolans tak, med utrymmen för Kungsbackas många olika föreningar, och små lägenheter för tillresta konstnärer till Kungsbacka. Se exempel från Konstepidemin i Göteborg. Helt förundrade över hur fint detta skulle kunna bli, gick vi vidare mot det nordöstra hörnet av kvarteret Ejdern. Detta har länge varit Norra Hallands Konstförenings favoritplats. på senare tid har vi även funderat över vad en Konstarkad mellan Hallen och Kungsbackaån skulle kunna betyda. Tänk er vad snabbt utbytbara utställningar skulle innebära för nyfikna konsttörstiga Kungsbacka bor, och även för tillresta. En konsthall på denna plats är fortfarande främst på önskelistan. Trots detta vi gick vidare i innerstaden på jakt efter bästa platsen för en Konsthall i Kungsbacka. Vi kom då till parkeringen bakom stadshuset, den delen av parkeringen som ligger närmast Kungsbackaån. En konsthall här nära ån och nära Kulturhuset med en park framför bakom Stadshuset. Trots allt kändes detta förslag vara ”bakom” allt annat. De som deltog i denna promenad var 12 personer varav två var arkitekter. Vilka värdefulla synpunkter vi fick! Det blev en trevlig samvaro under denna söndagspromenad! Tre platser befanns vara mycket bra, men fortfarande står sig förslaget ”nordöstra hörnet av kvarteret Ejdern”.

Översiktsplanen för kvarteret Ejdern antogs av kommunen i juni 2021. Man beslöt att avvakta med markanvisningar till hugade exploatörer till efter valet i september 2022. Därefter var tanken att påbörja detaljplanearbetet, förmodligen under hösten 2022. Jag är i skrivande stund osäker på hur det har gått. Jag får undersöka det igen.

Nedan visar vi fyra bilder som kanske kan vara av intresse för er som intresserar er för en ny Konsthall i Kungsbacka.

Plats nr 1 på promenaden – utsikt mot Alléskolan. Vi samlades mellan hamn bron och Alléskolan. Under promenaden följdes tanken upp som Ilse Bergstrand långt tidigare har varit förespråkare för. Den går ut på att bygga Konsthallen ovanpå Alléskolan i likhet med vad man har gjort i Tallin och i Hamburg. Där har man förankrat övervåningen utmed undervåningen. Kanske någon av er har en bild på detta hus i Tallin?

Plats nr 2 där vi stannade till för att känna in platsen. Den grönmarkerade ytan är den del av kvarteret Ejdern där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall, dvs i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan.

Den vita streckade pilen visar en tänkt sträckning för ett centrumstråk mellan Kungsmässan, via nya Valand och vidare genom kvarteret Ejderns nordöstra del ner till Kungsbacka Torg. Den del av centrumstråket som går igenom den grönmarkerade ytan kan göras till en Konstarkad. Det skulle kunna bli ett riktigt ”landmark” för staden.

I det nordöstra hörnet, dvs i hörnet invid Sjöallén och Kungsgatan, vore det fint med en ny Konsthall. Tänk om drömmen kan bli verklighet?!

Denna bild är tagen från Kungsbacka kommuns planprogram beslutat om den 22 juni 2021 och visar förslag till byggnation på Kvarteret Ejdern. För den del där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall har markerats följande användningsområden: bostäder, verksamheter, centrumverksamheter, kontor och hotell.

Skulle en ny Konsthall kunna räknas som verksamhet vore vi i Norra Hallands Konstförening mycket glada!

Här presenterar Norra Hallands Konstförening en mycket tidig preliminär skiss av en ny Konsthall i Kungsbacka, med ett hotell ovanpå. Det är placerat i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan. Vi hoppas fortfarande att vi kommer att kunna presentera ytterligare en skiss.