En ny Konsthall i Kungsbacka?

Norra Hallands Konstförening är en ideell förening med ändamål att öka konstintresset i Kungsbacka.

Det i sig motiverar styrelsen att försöka påverka de styrande i kommunen att vara beredvilliga att stötta ett projekt om en ny Konsthall i Kungsbacka. Det är välkänt att det råder stor lokalbrist i Kulturhuset Fyren.

Sprid gärna information om föreningens drömmar om en ny Konsthall i Kungsbacka till dina vänner och bekanta.

Värva gärna nya medlemmar till föreningen, uppge då att du har värvat personen ifråga, och du får en andel i medlemsvärvningslotteriet och kan vinna en fin vinst.

Översiktsplanen för kvarteret Ejdern antogs av kommunen i juni 2021. Sedan dess pågår markanvisningar till hugade exploatörer. Därefter, förmodligen i vår 2022 påbörjas detaljplanearbetet.

Nedan visar vi fyra bilder som kanske kan vara av intresse för er som intresserar er för en ny Konsthall i Kungsbacka.

Bild nr 1. Översikt av det tänkta området invid Alléskolan bort mot Kungsgatan och kvarteret Valand.

Bild nr 2. Den grönmarkerade ytan är den del av kvarteret Ejdern där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall, dvs i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan.

Den vita streckade pilen visar en tänkt sträckning för ett centrumstråk mellan Kungsmässan, via nya Valand och vidare genom kvarteret Ejderns nordöstra del ner till Kungsbacka Torg. Den del av centrumstråket som går igenom den grönmarkerade ytan kan göras till en Konstarkad. Det skulle kunna bli ett riktigt “landmark” för staden.

 

Bild nr 3. Innanför gulmarkeringen är kvarteret Ejdern. I det nordöstra hörnet, dvs i hörnet invid Sjöallén och Kungsgatan vore det så fint med en ny Konsthall. Tänk om drömmen kan bli verklighet?!

 

Bild nr 4. Denna bild är tagen från Kungsbacka kommuns planprogram beslutat om den 22 juni 2021 och visar förslag till byggnation på Kvarteret Ejdern. För den del där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall har markerats med följande användningsområden: bostäder, verksamheter, centrumverksamheter, kontor och hotell.

Skulle en ny Konsthall kunna räknas som verksamhet vore vi i Norra Hallands Konstförening mycket glada!

Bild nr 5. Här presenterar Norra Hallands Konstförening en preliminär skiss av ny Konsthall i Kungsbacka, med ett hotell ovanpå. Det är placerat i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan.