En ny Konsthall i Kungsbacka?

Norra Hallands Konstförening är en ideell förening med ändamål att öka konstintresset i Kungsbacka.

Det i sig motiverar styrelsen att försöka påverka de styrande i kommunen att vara beredvilliga att stötta ett projekt om en ny Konsthall i Kungsbacka. Det är välkänt att det råder stor lokalbrist i Kulturhuset Fyren.

Sprid gärna information om föreningens drömmar om en ny Konsthall i Kungsbacka till dina vänner och bekanta.

NHKF ordnade en idépromenad söndag den 12 juni 2022 – med start kl 13; Syftet är att finna den bästa platsen för Kungsbackas Nya Konsthall!

Urban Garden Day – bjöd in Norra Hallands Konstförening att genomföra en idépromenad för att våra medlemmar och boende i kommunen ska få tillfälle att delge sin syn på var någonstans i innerstaden en NY Konsthall borde byggas. Vi samlades mellan bron från Hamntorget och Alléskolan och börjar med att se om det nordöstra hörnet av kvarteret Ejdern skulle kunna vara den rätta platsen? Andra förslag? Vi gick vidare i innerstaden på jakt efter bästa platsen. Det kom några stycken, fler än 10 varav var två arkitekter. De gav värdefulla synpunkter! Det blev en trevlig samvaro under denna söndagspromenad! Tre platser befanns vara mycket bra.

Översiktsplanen för kvarteret Ejdern antogs av kommunen i juni 2021. Man avvaktar med markanvisningar till hugade exploatörer till efter valet i september 2022. Därefter, förmodligen i vår 2022, påbörjas detaljplanearbetet.

Nedan visar vi fyra bilder som kanske kan vara av intresse för er som intresserar er för en ny Konsthall i Kungsbacka.

Plats nr 1 på promenaden. Vi samlades mellan hamn bron och Allsékolan. Under promenaden följdes tanken upp som Ilse Bergstrand långt tidigare har varit förespråkare för. Den går ut på att bygga Konsthallen ovanpå Alléskolan i likhet med vad man ha gjort i Tallin och i Hamburg. Där man förankrat övervåningen utanför undervåningen. Jag ska se om jag kan finna en bild på detta hus i Tallin.

Plats nr 2 där vi stannade till för att känna in platsen. Den grönmarkerade ytan är den del av kvarteret Ejdern där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall, dvs i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan.

Den vita streckade pilen visar en tänkt sträckning för ett centrumstråk mellan Kungsmässan, via nya Valand och vidare genom kvarteret Ejderns nordöstra del ner till Kungsbacka Torg. Den del av centrumstråket som går igenom den grönmarkerade ytan kan göras till en Konstarkad. Det skulle kunna bli ett riktigt ”landmark” för staden.

I det nordöstra hörnet, dvs i hörnet invid Sjöallén och Kungsgatan, vore det fint med en ny Konsthall. Tänk om drömmen kan bli verklighet?!

Denna bild är tagen från Kungsbacka kommuns planprogram beslutat om den 22 juni 2021 och visar förslag till byggnation på Kvarteret Ejdern. För den del där Norra Hallands Konstförening gärna ser en ny Konsthall har markerats med följande användningsområden: bostäder, verksamheter, centrumverksamheter, kontor och hotell.

Skulle en ny Konsthall kunna räknas som verksamhet vore vi i Norra Hallands Konstförening mycket glada!

Här presenterar Norra Hallands Konstförening en tidig mycket preliminär skiss av ny Konsthall i Kungsbacka, med ett hotell ovanpå. Det är placerat i hörnet av Sjöallén och Kungsgatan. Snart kommer en förnyad skiss att presenteras.

 

Plats nr 3 som vi därefter närmade oss är den del av parkeringen som ligger närmast Kulturhuset Fyren, dvs kortändan av den stora parkeringen bakom Stadshuset. Här kändes det också bra.

Vi fann därmed tre bra platser i Kungsbacka innerstad för en ny Konsthall.