En vänförening som stöd för en ny Konsthall i Kungsbacka?

Norra Hallands Konstförening är en ideell förening med ändamål att öka konstintresset i Kungsbacka kommun. Det främsta målet har sedan föreningens start år 1953 varit att kunna visa konst i en konsthall, Kungsbacka Konsthall. Fyrens konsthall svarar inte mot kraven på en konsthall som kan visa intressant samtida konst inte bara från Kungsbackas duktiga konstnärer utan även från konstnärer i regionen, övriga landet, och även få möjlighet att ta del av samtida internationell konst.

Är du beredd att ingå i en vänförening för projektet Kungsbacka Konsthall, dvs en fristående Konsthall?

Samtida internationell konst idag är mycket stöldbegärlig och försäkringsbolagen kräver därmed en skyddad miljö för införsel och visning av denna konst. Detta har konsthallarna i västra Sverige ännu inte riktigt tagit tag i. Göteborgs Konstmuseums om- och tillbyggnad kommer att klara dessa villkor när det blir klart om ca 5 år. Annars är det mycket tunnsått med möjligheter att säkert kunna visa internationell konst i västra Sverige. Kungsbacka, som börjar bli en allt större kommun, borde kunna gå i bräschen för att möjliggöra att inte bara invånarna i Kungsbacka, utan även tillresta konstintresserade från övriga landet – kanske även från Norden i övrigt – finner det intressant att besöka Kungsbacka. Är vi i Kungsbacka beredda?

Urban Garden Day bjöd in Norra Hallands Konstförening under år 2022 till en idépromenad i centrala Kungsbacka där deltagarna skulle kunna få tillfälle att ge sin syn på var någonstans i innerstaden en fristående Konsthall borde byggas.

Ca 15 personer samlades mellan bron från Hamntorget och Alléskolan. Att Alléskolan inte skulle kunna vara tänkbar som Konsthall var vi ense om då försäkringsbolagen inte skulle acceptera att stöldbegärlig konst inte kunde tas in i denna byggnad på ett säkert sätt.

I hörnet av Kungsgatan och Sjöallén skulle den nya fristående Konsthallen kunna få en central plats. Det skulle bidra till ett livligare levande centrum i Kungsbacka. Kvarteret skulle i sig bli mer intressant att besöka och ekonomin skulle blomstra i än högre grad.

Under promenaden gick vi vidare till parkeringen bakom Stadshuset. Detta förslag skulle aldrig kunna bli ett alternativt.

Översiktsplanen för kvarteret Ejdern hade antagits av kommunen i juni 2021, men markanvisningar till hugade exploatörer avvaktades med tills efter valet i september 2022. Hugade spekulanter har dock sedan dess saknats. Planen är nu att en arkitekttävling startas av den av kommunen planerade bebyggelsen på kvarteret Ejdern. Vilka som kommer att bygga är inte klart och hur man kommer att hantera lerjorden under kvarteret är inte heller klart.

Som ordförande för Norra Hallands Konstförening, önskar jag att den ritning som arkitekterna David Regestam och Aron Danielsson tillsammans med Gert Wingårdh har ritat av en kommande fristående konsthall kan komma att realiseras. Arkitekt David Regestam, boende i Kungsbacka, och som deltog vid NHKFs promenad 2022, ringde mig i sommar (2023) för att höra om hur det går med förslaget till den fristående Konsthallen på kvarteret Ejdern i Kungsbacka. Efter en lunch i Göteborg besökte vi hans kontor där jag träffade Gert Wingårdh, som genast fann projektet intressant. Ett par veckor senare presenterade de tre arkitekterna sitt förslag för mig, ett strålande fint skissförslag även om det nu var ritat som en mindre Konsthall à 1700 kvm.

Jag fann det dock värt att presentera för kommunalråden i Kungsbacka. Det blev ett intressant och bra möte. Det klargjordes dock att kommunen inte önskade vara huvudman för projektet. Det poängterades också att det föreligger byggsvårigheter då det krävs ett omfattande pålningsarbete. Geoteknisk undersökning har visat att det är ca 60-70 meter ner till fast berg vid det tilltänkta markområdet. Det är med andra ord, en klart dyr tomtmark att bygga på. För att få sålt tomterna närmast Kungsbackaån skulle kommunen behöva ansvara för markarbetena dvs av tomterna närmast åkanten.

Men visst är det en fin miljö för en ny Konsthall i Kungsbacka?

Kommunens tanke är att skapa ett centrumstråk (se den rödmarkerade pilen här nedan) från Kungsmässan, via Valand, och vidare genom kvarteret Ejderns nordöstra del, ner till Kungsbacka Torg.

Man önskar skapa kontakt mellan innerstaden och Kungsmässan. Men hur är det, de som kommer från Onsala, Kullavik och Särö, de svänger väl av till Kungsmässan? Frågan är om de efter att de har handlat tar en promenad till innerstaden? Kanske skulle de lockas av att besöka en intressant konsthall på vägen mot innerstadens restauranger?

Låt oss ta en titt på kommunens kartskiss över kvarteret Ejdern. Se särskilt det gulmarkerade nordöstra hörnet. Tänk om drömmen om en ny Konsthall kan bli verklighet, i hörnet invid Sjöallén och Kungsgatan?! Tänk om det till och med finns konstintresserade politiker och tjänstemän i Kungsbacka kommun som är med på att försöka bidra till att denna dröm kan gå i uppfyllelse? Se hur det gick till då akvarellmuseet i Skärhamn kom till! Kunde de, kan väl vi, eller hur?

Denna bild är tagen från Kungsbacka kommuns planprogram beslutat den 22 juni 2021 och visar förslag till byggnation på Kvarteret Ejdern. För den del där vi gärna ser en ny Konsthall har i planprogrammet markerats för följande användningsområden: bostäder, verksamheter, kontor och hotell. En Konsthall kan räknas som verksamhet!

Vi har börjat söka konstintresserade sponsorer/donatorer som är intresserade av att det byggs en fristående Konsthall i Kungsbacka. Den Konsthall vi tillsammans med arkitekterna tänker oss har en större sal, ca 400 kvm, där intressant nationell och internationell konst av god kvalitet kan visas. Intill är en sal på ca 250 kvm där professionella halländska konstnärer löpande skall kunna visa sin konst. Däremellan har planerats för en angöring av långtradare för stöldsäker leverans av konst.

Visst är förslaget än så länge trots allt lite diffust då vi ännu inte äger tomtmarken och därmed inte heller kan söka bygglov. Så vår plan är att få intresserade av att gå samman för att köpa marken, att bygglov söks efter det att ritningarna har gjort bygglovsanpassade för att marken skall kunna göras byggklar. Ett första steg blir därför att gå samman med målet att införskaffa marken, och att ritningarna anpassas till de krav som gäller för att få bygglov i Kungsbacka.

Ni som är intresserade av att en fristående Konsthall byggs i Kungsbacka, kan höra av er till Lisbeth Hedelin för att få en pdf av ritningarna från Wingårdhs. lisbeth@hedelin.com.