Aktuellt

VÄLKOMMEN!

År 2022 benämner vi medlemsvärvningsåret! Hjälper Du oss att värva nya medlemmar?

För varje medlem som du värvar – får Du en andel i en förteckning som upprättas av föreningens kassör! Efter att ha värvat en medlem, hör av dig till kassör Vera Johansson så att det blir registrerat! vera.json@telia.com!

Den som får flest andelar får till ett visst värde, själv gå ut och köpa ett fint konstverk!

Norra Hallands Konstförenings syfte är att öka konstintresset i Kungsbacka kommun. Föreningens program riktar sig därför INTE enbart till redan konstintresserade. Styrelsen ser det som att konst och kultur är till för alla, det är helt enkelt en demokratifråga att ALLA ska få möjlighet att ta del av ett rikt konst- och kulturutbud i den egna kommunen.

Konst nära dig, för dig!

Konst ger skönhet, glädje, lust och nya perspektiv. I Norra Hallands Konstförening samlas vi som vill veta mer om och sprida kunskap om den kreativa mångfald av bild- och formkonst som finns i vår närhet. Halland sjuder av konst! Notera att alla i Kungsbacka kommun är välkomna i föreningens aktiviteter, man behöver inte vara medlem för att och det kostar inget inträde. 

NYHETER!

Kungsbacka anordnar en Kulturfestival under 18-19 juni med temat FRIHET!

Frågan är vad som åsyftas med att ha temat FRIHET? Konstnärlig frihet? Påverkas konstnärer och kulturskapare av kriterier för kulturstöd? Påverkar samverkansmodellen konstnärlig frihet? Vad är samverkansmodellen?

Norra Hallands Konstförening föreslog nämnden för Kultur & Fritid att Patrik Steorn, museichef vid Göteborgs Konstmuseum bjuds in att tala om vad som nu händer med museet och i det sammanhanget också berör den viktiga frågan om nödvändigheten av att ha kulturinstitutioner i vår tid. Det skulle kanske underlätta för kommunerna i landet om det var påbjudet från statligt håll  att alla kommuner av något så när storlek att ha kulturinstitutioner så som friliggande konsthall?! Patrik Steorns föredrag ges i biblioteket på Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, den 19 juni kl 14-15.

I biblioteket sker direkt därefter, dvs kl 15-16, en debatt mellan kulturpolitiker i Kungsbacka där Gunilla Grahn-Hinnfors, från Göteborg, är moderator. Kommer vi då att få besked om varför politikerna i Kungsbacka inte vill satsa på lokaliteter för kulturutövarna utan istället på ideella krafter som ordnar aktiviteter på ”gator och torg”? Kan det bero på att nämnden ”Kultur & Fritid” har ansvar för kultur, men också för fritid så som idrott etc? Det är såklart uppenbart att man behöver badhus för att kunna simma, och alla andra idrottsliga aktiviteter behöver såklart sina lokaliteter. Vad behöver då kulturen för infrastruktur i en kommun? Man säger inte till idrottsfolket – res till Göteborg eller övriga städer i Halland, så som man gör till de konstintresserade för att där ta del av kulturutbud på dessa platser. MEN detta är inte det egentliga problemet.

Norra Hallands Konstförenings syfte är att öka konstintresset i kommunen! Här kämpar vi på så gott det går, med de resurser vi lyckas skaffa. Att konst och kultur finns tillgängligt i livet runt invånarna, är som vi ser det, helt enkelt, en demokratifråga! Alla har rätt till dessa upplevelser. Inte bara de som har möjligheten att någorlunda enkelt ta sig till andra orter. Så FRIHET, för vem? Eller vad betyder detta begrepp i sammanhanget ”Kulturfestival”?

Balettgala 2022 på Kungsbacka Teater den 22 juni kl 19.00-21.00

(Biljetter Ticketmaster.se)

Norra Hallands Konstförening har även ombetts att engagera sig i den Balett gala 2022 som ges på Kungsbacka Teater den 22 juni kl 19.00. En av de konstnärer som föreningen arrangerat utställning för i Kungsbacka på senare tid, Nils Ramhøj, har tagit fram två bilder inför denna dansföreställning, varav den ena i foajén är ett Förspel inför bild nr 2 på scenen där Svansjön ges. Kom och njut av dessa helt enastående bilder i miljön på Kungsbacka teater.

Organisatörerna Helèn Friberg och Johanna Björnsson har bjudit in premiärdansare, hovdansare och solister från den Kongeliga Ballet och Finlands 100-års jubilerande Nationalbalett samt unga talanger från Svenska Balettskolan. Det blir en kväll att minnas!

Sedan tar vi sommarlov ett tag. Se vidare i föreningens kalendarium här på hemsidan för höstens program.

Kungsbacka kulturpris 2022

Vi är så glada över att Norra Hallands Konstförening har nominerats som finalist till Kungsbacka Kulturpris 2022. Prisutdelning sker på Kungsbacka teater den 17 september!

Vidare

Du som medlem eller boende i Kungsbacka kommun får härmed möjlighet att ge oss i styrelsen era tankar om vad ni skulle önska er att föreningen ordnar för aktiviteter under året. Hör av er till lisbeth@hedelin.com.

Resor framöver

Funderingar finns att besöka Andreas Eriksson på Kinnekulle i höst, och att åka till Berlin i vår. 

Foton från 2005-2015

Norra Hallands Konstförening har erhållit fina konstfoton med från 2005 fram till och med 2015 från föreningens tidigare styrelsemedlem Ilse Bergstrand. Fotografering har skett vid föreningens olika aktiviteter: workshops, utställningar, konstresor, årsmöten etc. Fotona läggs i Arkivet under respektive karaktär. T ex Arkiv NHKF Konstresor. Totalt handlar det om ca 1000 foton, dessa foton är nu grovt klassificerade, men vi behöver att någon/några som var med på den tiden kan bistå i att klassificera dessa foton mer ingående. Vart gick konstresan ifråga – det är inte alltid identifierbart av fotona, etc. Du som var med under åren 2005-2015 är välkommen att anmäla dig till mig, Lisbeth Hedelin (lisbeth@hedelin.com).

Det vore också intressant att få in foton från längre tillbaka i tiden. Hör gärna av er även om det. Föreningen startade ca 1953.

På detta sätt skrivs delar av föreningens historia. Kanske du också kan bidra så som Ilse Bergstrand nu har gjort?

Ekonomiskt stöd

Norra Hallands Konstförening erhåller årligt verksamhetsstöd och bidrag för särskilda konstprojekt från Kungsbacka kommun! För vissa projekt söker föreningen även bidrag från Region Halland eller från Statens Kulturråd. Statens Kulturråd erbjuder möjlighet till ett återstartstöd, vilket styrelsen har sökt. Besked kommer vid midsommar.

 

Dokumentär

På medel erhållna från Statens Kulturråd anlitade Norra Hallands Konstförening 2021 Filmbolaget Peter Arnbert AB med filmare Patrik Gunnar Helin och Leif Eriksson för att filma Nils Ramhøjs far- och sonrelation.

Denna dokumentär är nu tillgänglig här, se nedan:

Om Nils Ramhøj och dennes arbete med far- och sontematiken

Nils Ramhøj, som är född i Alingsås 1953, bor och arbetar i Göteborg, och är en erkänd bildkonstnär. webb: ramhoj.se / instagram: nilsramhoj2 / mail: info@ramhoj.se

Nils Ramhøj är i grunden tecknare och målare, men arbetar också med installation, ”performance” och fotografi – gärna i samarbete med scenkonst. Tematiken i den konstnärliga produktionen kretsar ofta kring existentiella och avgörande livsfrågor såsom problematiken kring kärleks- och familjerelationer, speciellt relationen mellan far och son. Utställningen Bilder av en far har rönt stor uppskattning i Norden, där projektet främst visats.

Nils Ramhøj har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg, men har periodvis också varit verksam i England, Latinamerika, Mexiko och Spanien. Hans konst har visats både nationellt och internationellt. Arbetsresultatet från Sydamerika publicerades 1984 i boken Bolivia & Peru, Ur mina ögon, Teckningar och dagbok från en resa i Bolivia och Peru. 2006 utkom boken Bilder av en far, som bygger på arbetet med far- och sontematiken. Utgiven av Starfalk.

Det Du hör först är röst från dansk radio eller TV. Pappan var från Danmark.

 

 

Se även under rubriken NHKFs Utställningar om utställningen av Nils Ramhøj

Firande av Konstens vecka, v40!

Firande av Konstens vecka, v40, startade genom att Riksförbundet Sveriges Konstföreningar redan under 1970-talet beslöt att stimulera anslutna konstföreningar att fira denna vecka. Konstens vecka har firats i Kungsbacka redan innan Lisbeth Hedelin valdes som ordförande 2016. Sedan några år är Lisbeth Hedelin även ordförande för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland. Som ett led i detta arbete pågår försök att starta v40-firande även i övriga Halland. Ett sätt att få igång det halländska firandet är att konstnärer under vecka v40 gästar varandras hemorter för att där ställa ut sin konst. Detta arbete, benämnt Grannkonst leds av konstnär PO Widheden, aktiv i Konstliv Halland. Anmäl ditt intresse till PO.

Under Konstens vecka används Kulturtorget på Kulturhuset Fyren som utställningslokal för Grannkonst. Konstföreningen arrangerade därför istället sitt firande på Kungsbacka torg under v40 vecka, 2021. Då visades Ivana Machackovas tre stora stenskulpturer på Kungsbacka Torg, se under fliken Arkiv NHKFs utställningar.

Många hade önskat att utställningen under 2021 hade pågått under fler än en vecka varför föreningen i år 2022 planerar att visa skulptur/er under fyra veckor, med start v40 och som pågår till och med v43. Denna utställning invigs måndagen den 3 oktober. Föreningen söker skulpturer som visar på betydelse av kommunikation, förståelse och samverkan mellan människor i världen, vilket syftar till att motverka fiendskap.  Som ett led i detta har valet på skulptur fallit på Tony Craggs Elliptical column som vi visar på Kungsbacka torg under v40-43. Vi återkommer med mer information när vi närmar oss hösten.

Läs mer om vad NHKF erbjuder under år 2022 under fliken Kalendarium! Det blir en spännande vår, kan vi lova!

MEDLEM?

Du kan stötta Norra Hallands Konstförening genom att bli medlem.

NHKF bjuder på konstbildning, utställningar, föreläsningar, kurser, seminarier, konstresor och samtal. I vårt årliga konstlotteri har Du dessutom chans att vinna ett konstverk – dragning vid årsmötet den 29 januari 2023 om du är medlem under 2022.

Som medlem har Du förtur till NHKFs aktiviteter, där det krävs anmälan. I den mån NHKF har förhandsvisningar av de utställningar föreningen arrangerar får Du en inbjudan till dessa!

Betala helst i början av året, men såklart – nya medlemmar är välkomna hela året! Tveka inte att höra av Dig om Du tvekar på om Du har betalat eller ej. Hör av Dig till föreningens kassör Vera Johansson, vera.json@telia.com eller till ordförande: Lisbeth Hedelin (lisbeth@hedelin.com)

Betala medlemsavgiften, 300 kr, genom att scanna QR-koden i Din Swish-app och acceptera betalningen. Du anger Ditt namn, Din adress och epost.

Du kan även betala avgiften via Swish-nr: 123 616 0675 eller via Bank-giro 233-2005, glöm inte att skriva Ditt namn i meddelandet. Du kommer kort därefter att få en bekräftelse av kassören på Ditt medlemskap och ett medlemsnummer.

Värvar du en medlem får Du som belöning en andel per värvad medlem i ett medlemsvärvningslotteri, där vinsten delas ut på årsmötet. Men notera att Du måste ha varit medlem under 2022 för att kunna delta i konstlotteriet vid årsmötet den 29 januari 2023.

Följ NHKF!
NHKF finns på Facebook: Norra Hallands konstförening
Instagram: (@konstforeningenNHKF)
LinkedIn (sök Lisbeth Hedelin)

Se även Det händer och i Föreningsnytt i Norra Halland, Kungsbacka Kommuns Evenemangskalender samt i GP-guiden, men även i Konstliv Halland och i Konstperspektiv.

Löpande skriver NHKF på facebook, instagram och LinkedIn.