Medlemsinfo

Medlem i Norra Hallands Konstförening blir du genom att betala 300 kronor, bankgiro 233-2005 eller Swish 123 616 0675. Du får därefter en bekräftelse på att du har betalat och du får ditt medlemsnummer. Välkommen!

Om du swishar kanske du inte får plats att ange dina kontaktuppgifter. Komplettera därför dina uppgifter med ett email till NHKF:s kassör Vera Johansson, vera.json@telia.com.

Vi alla kan smittas av Coronavirus! Vi hoppas så att ni våra kära medlemmar inte blir smittade. För att inte locka er att delta i våra aktiviteter som var planerade för denna vår har styrelsen sedan ett tag beslutat att skjuta på vårt vårprogram till i höst.

Än så länge har vi inte skjutit fram Sunniva och Hedvig Ingvarssons utställning med vernissage den 30 maj. Förmodligen kommer vi behöva även flytta fram denna utställning till i höst.

Vi hoppas så att vi kommer få möjlighet att träffa er alla i höst och att hotet om att drabbas av detta virus då har klingat av! Snälla alla, försök att vara riktigt rädda om er och alla i er omgivning!

Under normala förhållanden betalas även NHKF:s konstresor och avgift för deltagande i föreläsningsserie med Ida Gudmundsson betalas till NHKF bankgiro eller via NHKF:s Swish nummer. Betalning utgör anmälan och du får en bekräftelse på att du har betalat av kassör Vera Johansson.

För andra ärenden kan du nå oss via emailadr info@nhkf.se eller lisbeth@hedelin.com

Följ NHKF även på sociala medier såsom Facebook: @konstforeningenNHKF

och Instagram #konstforeningenNHKF

Notera att sista anmälningsdag är den 10 mars till nästa föreningsaktivitet: KONST OCH VIN, vilken sker fredag den 20 mars kl 18.00. Denna aktivitet hålls på Skansen. 

Vi får då besök av fd konstintendent vid Borås Konstmuseum, Kristina Mellström och präst och vinkännare från Bohus Björkö, Christer Holmer. Anmälan sker genom att man betalar 200 kronor till ovanstående Swish- eller bankgironummer. Icke medlemmar betalar 250 kronor. Det blir ett samtal mellan våra båda gäster, men innan dess hälsas du välkommen med ett glas bubbel. Så kom gärna i god tid. Efter samtalet serveras ett glas rosévin och ett glas rött till några väl valda ostar och också bröd från Åsa Hembageri och såklart vatten. Både viner och ostar kommer från södra Frankrike, likaså konstnärerna och deras konst som det kommer att berättas om. Vi i styrelsen ser fram emot en innehållsrik kväll tillsammans med er.

Söndag den 23 februari hade vi glädjen att få lyssna till Bengt-Göran Johansson från Wärenstams i Borås. Alla vi som deltog fick en fin inblick i konsthistorien och samtidigt kunskap om den gärning konstnärer av olika slag i Sjuhäradsbygden utfört. Vi fick också en fin inblick i de arbeten som yngre generationer idag intresserar sig för. Bland annat nämndes Hedvig och Sunniva Ingvarsson, vilka NHKF ställer ut med vernissage 30 maj på Galleri Hjärtstedska Villan, Kungsbacka. Bengt-Göran Johansson gav oss även en inblick i hur nutidens konstnärer förhåller sig till tekniker och uttryck, kända sedan urminnes tider. Vi fick på detta sätt en grund för de två seminarier/föreläsningar som Ida Gudmundsson kommer att hålla senare i vår. Se NHKF:s program.

NHKF:s program syns som ett kalendarium under “program”, och trycker du på + tecknet får du under en del av programpunkterna mer utförlig information.

Där ser du också en knapp för att prenumerera på kalendariet till din kalender. Trycker du på denna knapp ser du valalternativ där du kan välja i vilken kalender du vill ha dessa kalenderuppgifter.

De medlemmar som har email, men inte dator, kanske vill ha programmet i tryckt format. Du hör i så fall av dig till NHKF:s kassör Vera Johansson – email: vera.json@telia.com för att få det på posten.

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Hos den föreningen kan dock ett besök innebära att du får betala för aktiviteten, precis som deras övriga medlemmar. Medlemmar i Göteborgs Konstförening kan inte delta i aktiviteter anordnade av NHKF utan kostnad (i de fall detta aktuellt), då denna förening inte är medlem i NHKF.

NHKF är även medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. På denna hemsida finns information som kan intressera dig. Se exempelvis under punkten länkar där adresser finns till andra konstföreningar i Halland och till museer i världen.

NHKF är även medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Det är bra att samarbeta med olika konstföreningar.

NHKF samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka genom att NHKF förlägger sina styrelsesammanträden hos dem.

Copy Shop/Skriftstället, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF; genom att trycka olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Framförallt samarbetar NHKF med Kulturhuset Fyren där vi har många av föreningens aktiviteter. NHKF får också verksamhetsbidrag av kommunen genom Kultur & Fritid. NHKF är också arrangör för utställning av konst och konsthantverk på Kulturtorget v40-v41 och har så gjort under ett antal år. NHKF:s konst inköpt för det årliga konstlotteriet hängs också i samband med årsmötet på Bryggan, 2a vån, Kulturhuset Fyren.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som har Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna detta galleri även när NHKF inte ställer ut där!

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och stöder sedan dess på olika sätt samtida bild- och formkonst i Norra Halland. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för bild- och formkonst bland allmänheten, såväl barn som vuxna, men också att skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Norra Halland.

Som sagt, föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops. Föreningen är demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar.

NHKF har idag ca 250 medlemmar. Även om medlemsantalet håller sig stabilt runt 250 medlemmar så är det många som är nya medlemmar och många som har slutat att betala medlemsavgiften. Skälen till att inte fortsätta i föreningen kan vara många, exempelvis dödsfall, flytt från kommunen, sjukdomar, bytt arbete eller har fått för mycket att göra. Det är därför väldigt roligt att NHKF samtidigt får så många nya medlemmar, att vi klarar att hålla antalet medlemmar något så när konstant genom åren.

Jag har nu varit ordförande i fyra år, fyra intressanta år med mycket arbete, mycket glädje, och egentligen endast ett fåtal bekymmer. Jag är glad och tacksam över att föreningen valde mig till ordförande för ytterligare ett år, 2020. Det kommer att bli ett spännande år på flera plan. Vi satsar i vår på några förbättringar av vårt program och har nu startat arbetet med höstens program.

Några av oss i styrelsen arbetar mer intensivt med frågan om ett efterlängtat Konstens Hus i Kungsbacka. Det arbete som nu pågår är att formulera en Programförklaring för denna verksamhet. Det handlar om att fundera ut vilka verksamheter som kan bli tillräckligt lönsamma för att konstintresserade donatorer, sponsorer, entreprenörer ska bli intresserade av projektet.

Helst vill de se att ett Konstens Hus byggs i kvarteret Ejdern, jätteparkeringen vid Alléskolan, som snart kommer att bebyggas med bostäder och verksamheter av olika slag.

– Där skulle Konstens Hus ligga perfekt, nära och lättillgängligt för alla – särskilt med tanka på funktionshindrade och barn, är det viktigt att det ligger mitt i staden. Tanken är att det ska bli en intressant mötesplats, alla ska kunna komma dit, alla ska känna sig välkomna där, säger Lisbeth Hedelin.

– En alternativ plats skulle kunna vara där Biografen Facklan ligger idag, denna ligger ju verkligen mitt i staden i ännu högre grad. Aranäs äger denna tomtmark och hus. Vem vet, kanske skulle de kunna vara intresserade av ett Konstens Hus på denna plats, fortsätter Lisbeth Hedelin.

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29