Aktuellt

VÄLKOMMEN

TILL NORRA HALLANDS KONSTFÖRENING!

Styrelsen önskar er allt gott under år 2022 – Medlemsvärvningsåret!

 

Konst nära dig, för dig!

Konst ger skönhet, glädje, lust och nya perspektiv. I Norra Hallands Konstförening samlas vi som vill veta mer om och sprida kunskap om den kreativa mångfald av bild- och formkonst som finns i vår närhet. Halland sjuder av konst!

Norra Hallands Konstförening erhåller verksamhetsstöd av Kungsbacka kommun och även bidrag för särskilda konstprojekt!

Norra Hallands Konstförenings sedvanliga årsmöte hålls den 30 januari 2022 som en typ av “digitalt” årsmöte, så som skedde även vid årsmötet 2021. Medlemmarna erhåller under vecka 3 samtliga årsmöteshandlingar bl a föreningens föredragningslista med inlagda svar via email. Medlemmarna har sedan att svara med ett ok om de inte har något att invända. Om de däremot har en annan uppfattning på någon eller några frågor anger de numret på den/dessa och skriver sitt svar, och skickar per email in sitt svar. Inskick av svar skall ske innan kl 14.00 för att vara giltigt. Presidiet tillsammans med Inger Wendelöv som årsmötesordförande samlas hemma hos Lisbeth Hedelin, ordf i Norra Hallands Konstförening för att sköta årsmötet. De som saknar email kommer att bli uppringda av presidiet från kl 13.00.

Museichef vid Göteborgs Konstmuseum, Patrik Steorn, var vidtalad att tala om konstmuseets historia och framtid, med fokus på det kommande om- och tillbyggnadsprojektet för museet och behovet av kulturinstitutioner i vår tid. Patrik Steorn besöker föreningen senare i vår om pandemin tillåter, annars får det ske i höst.

Den konst styrelsen har köpt in under året till det årliga konstlotteriet ligger ni på denna hemsida, se fliken “NHKF 2021 Års Konstinköp”! Om pandemirestriktioner inte lägger hinder i vägen hängs konsten som brukligt är på Bryggan, Fyren från tisdag den 1 februari kl 13 till fredag den 5 februari kl 13.00 då utdelning av konstvinsterna sker. Det kommer att finnas en lista 

Under år 2021 har föreningen spelat in en dokumentär om konstnär Nils Ramhøj och dennes arbete med far- och sonrelationen. Filmen kommer inom kort att kunna ses här på hemsidan! Medel (98 000 kr) för att kunna spela in denna dokumentär erhölls från Statens Kulturråd.

Norra Hallands Konstförening har sedan en tid ställt sig frågan “Kan kultur rädda liv? och bestämde sig under 2021 för att utreda detta genom att spela in ett samtal mellan två konstkritiker med utgångspunkt i frågan:

KAN KULTUR RÄDDA LIV?

Lyssna gärna på detta samtal som spelades in i samband med NHKFs digitala årsmöte i januari 2021!

Konstkritikerna Dennis Dahlqvist, SVT och Sara Arvidsson, GP, samtalade på temat “Kan kultur rädda liv?”. Sewilius Berg från Culturum, var moderator. Var tålmodig – det är ett ca 60 minuters filmat samtal om det livsviktigaste vi har tillsammans – Kultur och konst! Medel (25 000 kronor) för att filma samtalet erhölls från Region Halland som Expresstöd.

Tryck på startknappen (den vita pilen) för att starta filmen med Dennis Dahlqvist och Sara Arvidsson samt Sewilius Berg som moderator, missa inte slutet!

 

Norra Hallands Konstförening deltog i firandet av Konstens vecka, v40 under 2021 och planerar att göra det även under 2022. 2021 visades Ivana Machackovas tre stora stenskulpturer på Kungsbacka Torg, se under fliken Arkiv NHKFs utställningar. Medel för denna utställning erhölls från Statens Kulturråd (109 900 kronor) och från Kungsbacka Kommun (25 000 kronor).

Under senare delen av hösten 2021 deltog Norra Hallands Konstförening i Norra Hallands 100-årsfirande genom att vara behjälplig med en Konstsalong, se Arkiv NHKFs utställningar.

Styrelsen vill passa på att framföra ett stort tack till alla de medlemmar som har deltagit i föreningens utställningar under 2021 som värdar! Om du mycket gärna vill bidra som medlem på detta sätt hör av dig till Ingalill Nellemark, info@nhkf.se.

Läs mer om vad NHKF erbjuder under fliken Kalendarium!

MEDLEM?

Du kan stötta Norra Hallands Konstförenings arbete genom att bli medlem. Du behöver alltså inte vara aktiv medlem.

MEN du kan mycket väl vara aktiv genom att delta om inte i alla NHKFs aktiviteter så åtminstone i någon. Du får tillgång till allt NHKF bjuder på – konstbildning, utställningar, föreläsningar, kurser, seminarier, konstresor och samtal. I vårt årliga konstlotteri har Du dessutom chans att vinna ett konstverk – dragning vid årsmötet den 30 januari 2022 om du har blivit medlem under 2021. Har du blivit medlem under 2022 deltar du i dragningen vid årsmötet den 29 januari 2023.

Som medlem har Du förtur till NHKFs aktiviteter, där det krävs anmälan. I den mån NHKF har förhandsvisningar av de utställningar föreningen arrangerar får Du en inbjudan till dessa!

Betala helst i början av året, men såklart – nya medlemmar är välkomna hela året!

Betala medlemsavgiften, 300 kr, genom att scanna QR-koden i Din Swish-app och acceptera betalningen. Du anger Ditt namn, Din adress och epost.

Du kan även betala avgiften via Swish-nr: 123 616 0675 eller via Bank-giro 233-2005, glöm inte att skriva Ditt namn i meddelandet om Du använder Bankgiro. Du kommer kort därefter att få en bekräftelse av kassören på Ditt medlemskap och ett medlemsnummer. Du får även ett välkomstbrev av ordföranden.

Föreningen uppskattar om Du som medlem försöker att värva någon eller flera personer att bli medlem i Norra Hallands Konstförening! Som belöning får Du en andel per värvad medlem i ett medlemsvärvningslotteri, där vinsten delas ut på årsmötet. Men notera att du måste ha varit medlem under 2021 för att delta i konstlotteriet vid årsmötet den 30 januari 2022.

Följ NHKF!
NHKF finns på Facebook: Norra Hallands konstförening
Instagram: (@konstforeningenNHKF)
LinkedIn (sök Lisbeth Hedelin)

Se även Det händer i Norra Halland, Kungsbacka Kommuns Evenemangskalender samt GP-guiden, men även i Konstliv Halland.

Löpande skriver NHKF på facebook, instagram och LinkedIn.

Styrelsen försöker löpande uppdatera denna hemsida!