Medlemsinfo

Syfte

Norra Hallands Konstförening grundades 1953. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för bild- och formkonst bland allmänheten, såväl barn som vuxna, men också att skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Norra Halland.

NHKF:s medlemsantal håller sig stabilt runt 250 medlemmar. NHKF är tacksamma för detta men välkomnar även nya medlemmar!

Vill du bli medlem betalar du 300 kronor på bankgiro 233-2005 eller Swish 123 616 0675. Du får en bekräftelse och ett medlemsnummer. Varmt välkommen!

Vid Swish betalning behöver du komplettera dina kontaktuppgifter med ett email till NHKF:s kassör Vera Johansson, vera.json@telia.com.

Värvar du en ny medlem får du en andel i vårt medlemsvärvningslotteri! Värvar du två nya medlemmar får du två andelar osv! Denne nye medlem anger att du har värvat henne eller honom och anger även sina egna kontaktuppgifter. Vi vill gärna ha emailadress om det finns, det underlättar vårt arbete.

Sommarutställning

Kl 11-15 under 13 söndagar i sommar ställer NHKF ut Tarik Hardaga och Carina Fogde på Båtmuséet i Onsala. Missa inte tillfället att få njuta av fantastisk konst. Kanske vill du köpa en av dem, det är helt ok. Du får med din inköpta tavla direkt och konstnären kommer med en ny till muséet. På detta sätt blir det en levande utställning!

10 personer besöker muséets utställningshall åt gången! Museets entré används som ingång, och följ grön skylt för utgång. Föreningens värdar/värdinnor hjälper till med försäljning av de fina verken.

Det är roligt att utställningen lockar många att njuta av denna fina färgsprakande konst. Under de tre första söndagarna besökte sammantaget 110 personer utställningen!

Carina Fogde, är välkänd för Kungsbacka sedan 2018 då hennes mäktiga verk trollband oss i en samlingsutställning på Konsthallen. Carina har en gåva att få till ett magiskt ljus i sina tavlor. Den teknik hon annars använder är att måla lager på lager. Det blir så levande. Carina är sedan många år boende och verksam i Tvååker. Carina är utbildad bland annat vid HDK-Valand, Göteborgs universitet, inom Konst och design 2020 och Konstvetenskap vid Södertörn högskola 2017. Hon har lärarexamen och andra konstutbildningar både inom grafik, måleri, och är medlem i KRO, KCC Väst, Grafiska Sällskapet, KKV-Bohuslän, Värmlands konstnärsförbund KKV, Litografiska akademin i Tidaholm och KKV-Varberg. Carina har fått stipendier både internationellt och nationellt.

Se vidare på Carinas hemsida: fogde.se.

Tarik Hardaga är verksam i Halmstad/Hylte och har bakom sig många välbesökta utställningar i Sverige och Bosnien. Tarik skapar fantastiska miljöer genom att använda sig av akrylfärger på pannåer. Tariks färgställningar används vanligtvis i södra Europa. Han målar så levande att man vill ta på hans verk. Stanna till en stund vid hans verk och du skall finna underfundigheten i hans motivval. De lämnar betraktaren i förundran. Ibland kan man ana minnesbilder efter händelserna i Sarajevo! Sedan starten i Sverige för 20 år sedan har Tarik haft många framgångsrika utställningar i Europa och USA.

Se vidare på Tariks hemsida: tarikhardaga.se

Information om utställningen på Båtmuséet ligger på kommunens hemsida och på Båtmuséets hemsida. Besök gärna också Gottskärs hamn där finner du ett nyöppnat Skafferi Gottskär som serverar härlig fika, men också trevliga smårätter.

Norra Hallands Tidning – Det händer ger information om utställningen.

Följ NHKF på sociala medier såsom Facebook: @konstforeningenNHKF och Instagram @NHKF_konstforeningen

Du kan också nå oss via email till info@nhkf.se eller NHKF:s ordförande Lisbeth@hedelin.com

Lite om programmet

NHKF:s program syns som ett kalendarium under “program” överst, och trycker du på + tecknet får du under en del av programpunkterna mer utförlig information. Det finns också en knapp för att prenumerera på kalendariet till din kalender. Trycker du på denna knapp ser du valalternativ där du kan välja i vilken kalender du vill ha dessa kalenderuppgifter.

De medlemmar som har email, men inte dator, kanske vill ha programmet i tryckt format. Du hör i så fall av dig till NHKF:s kassör Vera Johansson – email: vera.json@telia.com för att få det på posten.

Beroende på hot om smitta av Coronavirus kan vi inte genomföra programmet i höst på det sätt vi i NHKF:s styrelse hade tänkt oss. NHKF följer myndigheternas rekommendationer. Tillåter de att invånare i Norra Hallands kan samlas igen ex på Snäckan i Kulturhuset, är NHKF snabba med att informera om ett reviderat program.

NHKF genomför dock två utställningar i höst. NHKF är arrangör för utställning av konst och konsthantverk på Kulturtorget v40-v41 (förlängd Konstens vecka) och har så gjort under ett antal år. I år, 2020, presenterar NHKF sex Kungsbackakonstnärer under namnet “Mångfald i Konsten”. De är valda för att representera olika tekniker i konstens värld. Vernissage sker den 28 september kl 17, och finissage sker den 11 oktober. Vid vernissagen får vi lyssna till underbar Sven-Erik Johansson musik, vilken framförs av Bo Nyberg, flöjtist samtidigt som recitatör Ellinor Sjödén läser poesi.

På Galleri Hjertstedska Villan den 31 oktober kl 11 invigs en fotoutställning som vi hoppas blir något särskilt att minnas. Utställningen avslutas med finissage torsdag den 19 november kl 12-13.

NHKF:s konst inköpt för det årliga konstlotteriet hängs i samband med årsmötet den 24 januari på Bryggan, 2a vån, Kulturhuset Fyren. OBS att NHKF år 2021 håller sitt årsmöte i Snäckan på Fyren och inte på Skansen! Konsten hänger på Bryggan från 24 januari till 30 januari då det sker utlämning av konsten kl 13. Lämna fullmakt om du inte kan närvara vid utlämningen!

Digitalt arbetssätt

NHKF har tidigare förlagt sina sammanträden hos Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka, men har nu styrelsemöten via det digitala verktyget Zoom. Det är en erfarenhet och arbetssätt vi kommer att kunna använda även under höstens arbete.

Under augusti återkommer vi med mer information om hur höstens konstbildning kommer att se ut. I våras hade vi tänkt oss att kunna ha två seminarier med Ida Gudmundsson, men i och med hotet om smitta av Coronaviruset flyttade dessa seminarier till hösten. I dagsläget ser det svårt ut att kunna genomföra dem på traditionellt sätt på Snäckan. Kanske kan det bli frågan om en digital konstbildning. Men som sagt, vi återkommer om detta.

Samarbeten

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Ett besök hos dem kan innebära att du får betala för aktiviteten, precis som deras övriga medlemmar. Medlemmar i Göteborgs Konstförening kan inte delta i aktiviteter anordnade av NHKF utan kostnad (i de fall detta är aktuellt), då denna förening inte är medlem i NHKF.

NHKF är även medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. På denna hemsida finns information som kan intressera dig. Se exempelvis under punkten länkar där adresser finns till andra konstföreningar i Halland och till muséer i Halland, Sverige och Världen i övrigt.

NHKF är medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Det är bra att samarbeta med olika konstföreningar. NHKF:s medlemmar erbjöds tidigare i sommar att delta i en tävling som gick ut på att man skulle välja ett av sina egna konstverk och videofilma det och samtidigt berätta om vad detta verk betyder för dig som filmar.

Denna filmidé ligger i linje med Konstfrämjandeföreningens ursprung i utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler” som hölls 1945.

Information om tävlingen, som nu är avslutad, hittar du i filmen här: https://www.facebook.com/konstframjandeforeningen/posts/1461730037344498. Förmodligen var tiden för kort för att lyckas få in ett antal bidrag. Endast ett kom in!

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Framförallt samarbetar NHKF med Kulturhuset Fyren där vi har en del av föreningens aktiviteter.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna galleriet även när NHKF inte ställer ut där!

Föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops. Föreningen är demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar.

Konstens Hus i Kungsbacka

Några av oss i styrelsen arbetar mer intensivt med frågan om ett efterlängtat Konstens Hus i Kungsbacka. En Programförklaring för denna verksamhet presenteras snart. Frågan har varit att identifiera vilka verksamheter som kan bli tillräckligt lönsamma för att konstintresserade donatorer, sponsorer, entreprenörer skall bli intresserade av projektet.

Vi vill gärna poängtera att det finns forskning som stöder idén att hälsa och konst är relaterade. Kostnader för sjukvård sjunker i samhällen där satsning inom konstområdet är påtaglig. Notera även vad konst betyder i samhällen där det mesta av välfärd saknas!

Det är nu dags att skapa en vänförening med syfte att arbeta för ett Konstens Hus i Kungsbacka. Intresserad? Hör av dig till Lisbeth@hedelin.com.

Helst vill vi se att ett Konstens Hus byggs i kvarteret Ejdern, parkeringen vid Alléskolan, som snart kommer att bebyggas med bostäder och verksamheter av olika slag.

– Där skulle ett Konstens Hus ligga perfekt, nära och lättillgängligt för alla. Särskilt med tanke på funktionshindrade och barn är det viktigt att det ligger mitt i staden. Tanken är att det skall bli en intressant mötesplats, alla skall kunna komma dit, alla skall känna sig välkomna där, säger Lisbeth Hedelin.

  •  I översiktsplanen borde man ha reserverat mark för ett Konstens Hus i centrum. Varför inte på kvarteret Ejdern? Vi vet att översiktsplanen handlar om hur stora markområden skall användas i framtiden. Vi förstår också att planeringen för kvarteret Ejdern redan är igång och kanske därför inte finns med i nuvarande förslag till översiktsplan. Vi anser att frågan om ett Konstens Hus är en mycket viktig fråga för hur Kungsbacka skall uppfattas i framtiden. Det är en fråga av hög dignitet och vi anser att mark i centrum bör vikas för denna verksamhet. Ett Konstens Hus i Kungsbacka skulle berika Kungsbacka på många sätt och är i stort hälsobefrämjande för dess invånare.

– En alternativ plats skulle kunna vara där Biografen Facklan ligger idag, denna ligger ju verkligen mitt i staden i än högre grad. Aranäs äger denna tomtmark. Vem vet, kanske skulle de kunna vara intresserade av ett Konstens Hus på denna plats, fortsätter Lisbeth Hedelin.

Stadgar

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29