Medlemsinfo

För att bli medlem i Norra Hallands Konstförening betalar du 300 kronor, bankgiro 233-2005 eller Swish 123 616 0675. Du får därefter en bekräftelse på att du har betalat och du får ditt medlemsnummer. Välkommen!

Om du swishar kanske du inte får plats att ange dina kontaktuppgifter. Komplettera därför dina uppgifter med ett email till NHKF:s kassör Vera Johansson, vera.json@telia.com.

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och stöder sedan dess på olika sätt samtida bild- och formkonst i Norra Halland. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för bild- och formkonst bland allmänheten, såväl barn som vuxna, men också att skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Norra Halland.

Värvar du en ny medlem får du en andel i vårt medlemsvärvningslotteri! Värvar du två nya medlemmar får du två andelar osv! Denne nye medlem anger att du har värvat henne eller honom och anger även sina egna kontaktuppgifter. Vi vill gärna ha emailadress om det finns, det underlättar vårt arbete.

På Båtmuséet i Onsala ställer NHKF ut Tarik Hardaga och Carina Fogde under 12 söndagar i sommar. Vernissage sker utomhus söndagen den 7 juni kl 11.00-15.00. 50 personer kan samtidigt vara på området. Det gäller att hålla avstånd. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

10 personer besöker muséets utställningshall åt gången!  Föreningens värdar/värdinnor hjälper till med försäljning av de fina verken.

Båtmuséets tidning Kaparbladet där NHKF fick utrymme för en “blänkare” om utställningen kan ni läsa här: https://indd.adobe.com/view/8718e332-3dca-4a7b-bcc9-6cc36df9740b

Carina Fogde, välkänd för Kungsbacka sedan 2018 då hennes mäktiga verk trollband oss i en samlingsutställning på Konsthallen. Carina är sedan många år boende och verksam i Tvååker. Carina är utbildad bland annat vid HDK-Valand, Göteborgs universitet, inom Konst och design 2020 och Konstvetenskap vid Södertörn högskola 2017. Hon har lärarexamen och andra konstutbildningar både inom grafik, måleri, och är medlem i KRO, KCC Väst, Grafiska Sällskapet, KKV-Bohuslän, Värmlands konstnärsförbund KKV, Litografiska akademin i Tidaholm och KKV-Varberg. Carina har fått stipendier både internationellt och nationellt. Se vidare på Carinas hemsida: fogde.se.

Tarik Hardaga är verksam i Halmstad/Hylte och har bakom sig många välbesökta utställningar i Sverige och Bosnien. Tarik skapar fantastiska miljöer genom att använda sig av akrylfärger på pannåer. Tariks färgställningar används vanligtvis i södra Europa. Han målar så levande att man vill ta på hans verk. Sedan starten i Sverige för 20 år sedan har Tarik haft många framgångsrika utställningar i Europa och USA. Se vidare på Tariks hemsida: tarikhardaga.se

Information om utställningen på Båtmuséet kommer att läggas ut på kommunens hemsida och i GP-guiden. Norra Hallands Tidning – Det händer har fått information om utställningen. Även Kungsbackaposten kommer att få information om utställningen.

Besök gärna också Gottskärs hamn där du finner ett nyöppnat Skafferi Gottskär som serverar härlig fika, men också trevliga smårätter.

Följ NHKF även på sociala medier såsom Facebook: @konstforeningenNHKF och Instagram @NHKF_konstforeningen

Du kan också nå oss via email info@nhkf.se eller Lisbeth@hedelin.com

NHKF:s program syns som ett kalendarium under “program”, och trycker du på + tecknet får du under en del av programpunkterna mer utförlig information. Vi avvaktar ytterligare med att lägga ut Höstens program.

Där ser du också en knapp för att prenumerera på kalendariet till din kalender. Trycker du på denna knapp ser du valalternativ där du kan välja i vilken kalender du vill ha dessa kalenderuppgifter.

De medlemmar som har email, men inte dator, kanske vill ha programmet i tryckt format. Du hör i så fall av dig till NHKF:s kassör Vera Johansson – email: vera.json@telia.com för att få det på posten.

Medlem i NHKF kan delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Hos den föreningen kan dock ett besök innebära att du får betala för aktiviteten, precis som deras övriga medlemmar. Medlemmar i Göteborgs Konstförening kan inte delta i aktiviteter anordnade av NHKF utan kostnad (i de fall detta är aktuellt), då denna förening inte är medlem i NHKF.

NHKF är även medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. På denna hemsida finns information som kan intressera dig. Se exempelvis under punkten länkar där adresser finns till andra konstföreningar i Halland och till muséer i världen.

NHKF är även medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Det är bra att samarbeta med olika konstföreningar. NHKF:s medlemmar erbjöds nu i sommar att delta i en tävling som går ut på att man väljer ett av sina konstverk och videofilmar det och samtidigt berättar om vad detta verk betyder för dig.

Covid-19 har lett till att aktiviteter har fått ställas in under våren. Även möjligheten att få besöka konstnärer runt om i Halland har ställts in. Idén föddes om att försöka sig på något som går att genomföra trots restriktioner. Resultatet blev en tävling om konsten som finns runt om kring oss i våra hem! idén ligger i linje med Konstfrämjandeföreningens ursprung i utställningen ”God konst i hem och samlingslokaler” som hölls 1945.

Information om tävlingen och hur du kan bidra till att skapa en helt unik distansutställning hittar du i filmen här: https://www.facebook.com/konstframjandeforeningen/posts/1461730037344498

NHKF har tidigare förlagt sina sammanträden hos Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka, men har börjat ha styrelsemöten via det digitala verktyget Zoom.

Copy Shop AB, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att ge föreningen rabatt vid tryckning av olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

Framförallt samarbetar NHKF med Kulturhuset Fyren där vi har en del av föreningens aktiviteter. NHKF är arrangör för utställning av konst och konsthantverk på Kulturtorget v40-v41 (förlängd Konstens vecka) och har så gjort under ett antal år.

NHKF:s konst inköpt för det årliga konstlotteriet hängs i samband med årsmötet i januari på Bryggan, 2a vån, Kulturhuset Fyren. OBS att NHKF år 2021 håller sitt årsmöte i Snäckan på Fyren och inte på Skansen.

NHKF samarbetar med galleristen Irene Eriksson, som driver Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästareplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna detta galleri även när NHKF inte ställer ut där! Nästa utställning på detta galleri sker i november.

Föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops. Föreningen är demokratisk och programverksamheten är öppen för alla, även för icke-medlemmar.

NHKF:s medlemsantal håller sig stabilt runt 250 medlemmar. NHKF är tacksamma för detta och välkomnar våra nya medlemmar!

Några av oss i styrelsen arbetar mer intensivt med frågan om ett efterlängtat Konstens Hus i Kungsbacka. Det handlar om att formulera en Programförklaring för denna verksamhet. Vilka verksamheter kan bli tillräckligt lönsamma för att konstintresserade donatorer, sponsorer, entreprenörer skall bli intresserade av projektet?

Det är nu dags att skapa en vänförening med syfte att arbeta för ett Konstens Hus i Kungsbacka. Intresserad? Hör av dig till Lisbeth@hedelin.com.

Helst vill vi se att ett Konstens Hus byggs i kvarteret Ejdern, parkeringen vid Alléskolan, som snart kommer att bebyggas med bostäder och verksamheter av olika slag.

– Där skulle Konstens Hus ligga perfekt, nära och lättillgängligt för alla. Särskilt med tanke på funktionshindrade och barn är det viktigt att det ligger mitt i staden. Tanken är att det skall bli en intressant mötesplats, alla skall kunna komma dit, alla skall känna sig välkomna där, säger Lisbeth Hedelin.

  •  I översiktsplanen borde man reservera mark för ett Konstens Hus i centrum. Varför inte då på kvarteret Ejdern? Vi vet att översiktsplanen handlar om hur stora markområden skall användas i framtiden. Vi förstår också att planeringen för kvarteret Ejdern redan är igång och kanske därför inte finns med i nuvarande förslag till översiktsplan. Vi anser att frågan om ett Konstens Hus är en mycket viktig fråga för hur Kungsbacka skall uppfattas i framtiden. Det är en fråga av hög dignitet och vi anser att mark i centrum bör vikas för denna verksamhet. Ett Konstens Hus i Kungsbacka skulle berika Kungsbacka på många sätt och är i stort hälsobefrämjande för dess invånare.

– En alternativ plats skulle kunna vara där Biografen Facklan ligger idag, denna ligger ju verkligen mitt i staden i än högre grad. Aranäs äger denna tomtmark. Vem vet, kanske skulle de kunna vara intresserade av ett Konstens Hus på denna plats, fortsätter Lisbeth Hedelin.

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29