NHKFs Föredrag

I en förening med anor från 1953 har vi i styrelsen bedömt det viktigt att kunna erbjuda medlemmarna och andra konstintresserade i Norra Halland att få träffa konstnärer, vilket oftast sker vid de utställningar som föreningen arrangerar. Styrelsen ser det också viktigt att kunna erbjuda  bra föreläsningar för att stimulera konstintresset. Norra Hallands Konstförening skapades då ett antal konstnärer boende och verksamma i Norra Halland. Här kan nämnas några: Ansgarius Börjesson, Thorild Olsson, Björn Wennerberg, Allan Andersson, Lennart Andersson, Arne Isacsson, Sune Alehammar m fl. NHKF har ett arv att förvalta. Ett sätt att göra detta är att bjuda på intressanta föredrag med syftet att fördjupa konstintresset hos invånarna i Norra Halland.

Här ges först en inledande uppräkning av NHKFs föredrag  under 2016-2020.

 • 2020
 • Anna Hyltze talade på NHKFs årsmöte 2020 om Göteborgs Konstmuseum, dess roll och historia samt framtida utmaningar. 2020-01-26.
 • Bengt-Göran Johansson föreläste om samtidskonst från Sjuhäradsbygden sedan 60-talet. 2020-02-23.
 • Beroende på Coronapandemin har föreningen inte kunnat anordna fler föredrag under år 2020.
 • 2019
 • Mark Isitt, arkitekturskribent, var moderator på årsmötet 2019 av en paneldiskussion av NHKF styrelsens vision om ett levande Konstens hus i Kungsbacka. Deltagande i panelen var keramiker Åsa Berndtsson, ord i nämnden för Kultur & Fritid, Kristina Karlsson (C), oppositionsråd i Kungsbacka kommunstyrelse Eva Borg (S), och Lisbeth Hedelin i sin roll som ordförande för NHKF. 2019-01-27. 
 • Kristina Mellström, fd konstintendent vid Borås Konstmuseum höll ett föredrag om utomhuskonst i Borås som en förberedelse inför NHKFs resa till Borås. 2019-04-07.
 • Gunhild Stensmyr beskrev hur “Konst driver utveckling” och som exempel var hennes projekt att skapa en Konsthall i Tornedalen och vad det skulle betyda för bygden. 2019-09-08.
 • Under en stadsvandring berättade Britta Nyström, utvecklare av konst, Kulturhuset Fyren om muralmålningarna i tunneln vid resecentrum i Kungsbacka, men framför allt berättade Britta Nyström om Artscape Saga projektet. 2019-09-28.
 • Vandringsutställningen ”Hjässan är kal” utgjorde en bas för en diskussion om män och jämställdhet. Lina Ekdahl läste egen poesi skapad från Annica Carlsson Bergdahls intervjuer med männen som hade fotograferats av Elisabeth Ohlson Wallin, vars foton var utställda på Kulturtorget. 2019-11-19. 
 • Johan Brink, tidigare ordförande i föreningen, ett intressant föredrag om fotografi som en förberedelse inför besök på Abecita Konstmuseum. 2019-02-24.
 • Kristina Mellström, fd konstintendent vid Borås Konstmuseum, höll ett föredrag om utomhuskonst i Borås. 2019-04-07 som en förberedelse inför en resa till Borås.
 • Britta Nyström, Kulturhuset Fyren, ordnade en skulpturvandring för att se Kungsbackas offentliga verk i utomhusmiljö. 2019-09-19-20 (dvs 2 tillfällen).
 • 2018
 • Mikael Olofson var årsmötestalare och talade över ämnet “Några nedslag i den samtida konsten – och ställde frågan – vad är konst?”.
 • Kristina Mårtensson berättade om Torsten Billman och visade bilder. 2018-03-04.
 • Nina Due, museichef vid Röhsska muséet, Göteborg höll ett föredrag om muséets verksamhet och dess mål inför framtiden. 2018-03-26.
 • Arkitekt Håkan Cullberg talade om Konst & Arkitektur ur en arkitekts ögon. 2018-10-21.
 • 2017
 • Niclas Östlind. Vad gör de unga fotograferna idag? 2017-01-29.
 • Anita Johansson berättade med utgångspunkt från sin bok: Hanhalskolonin, Ansgarius Börjesson och Göteborgskoloristerna. 2017-10-22. 
 • Johan Brink. Hur får gamla fotobilder en annan innebörd i nya sammanhang? 2017-02-24.
 • Workshop med Anna Carin Löf i prova på akvarellmålning för nybörjare. 2017-03-12.
 • Marie Holmgren om offentlig konst. 2017-03-26.
 • Workshop med Kerstin Dahm i landskapsmåleri i akvarell. 2017-05-07.
 • Jan Persson berättade om sin muralmålning i tunnelprojektet i tunneln vid Kungsbacka resecentrum. 2017-09-18.
 • Lisbet Ahnoff berättar om Tore Ahnoff. 2017-11-12.
 • 2016
 • Jan Molin berättade om sitt stora intresse: “Konstmuséer i Europa”. 2016-02-07.
 • Erland Forsberg berättade om Ikonmåleriet historia och utveckling. 2016-03-13.
 • Jonte Nynäs, konstpedagog vid Akvarellmuséet i Skärhamn, berättade om en samordnad och stärkt Handlingsplan för Barn- och ungdomskultur, antagen 2010.  2016-04-27.
 • Sonny Berntsson berättade om Orientmattan – Konst före konsten. 2016-09-18.
 • Ida Gudmundsson talade över ämnet ”Konsthistoriska landskap – från antikens illusoriskt målade trädgårdar till 1960-talets land art-rörelse” 2016-11-20. 

Föredrag under 2020

Den 26 januari 2020 höll NHKF sitt årsmöte och konstvetare Anna Hyltze, då tf chef vid Göteborgs Konstmuseum, var inbjuden talare, att tala om Göteborgs konstmuseum och dess roll och historia samt framtida utmaningar.

Vid Norra Hallands Konstförenings årsmöten har det väl tidigare aldrig varit så många deltagare, 95 stycken! Många kom för att lyssna till tf konstmuseichef Anna Hyltze vid Göteborgs Konstmuseum. De problem Göteborgs konstmuseum står inför och dess framtidsplaner var mycket intressant att få ta del av. Göteborgs Konstmuseum bygges redan 1918 och väl att märka kom initiativet från Göteborgs Konstförening. Nu behöver detta museum göras stöldsäkert och klimatanpassat för att försäkringsbolagen skall kunna godkänna muséet för att kunna ta emot internationell konst på ett bra sätt.

Efter en sedvanlig årsmötesförhandling delgavs de närvarande att styrelsen för NHKF fortsätter sin strävan om att försöka få ett Konstens Hus i Kungsbacka. NHKF har idag ca 250 medlemmar och växer alltjämt. Styrelsen är full av arbetslust och får stöd av kommunen till verksamheten och till olika specifika kulturprojekt. Det är livsviktigt att kommunen fortsätter att satsa på kultur av olika slag, och en förbättrad kulturell infrastruktur behövs verkligen i kommunen! Kungsbacka kan inte enbart vara en pendlingsort/bostadsort. Konstföreningen väntar ivrigt på att kommunen finner rätt läge för att satsa på att kunna anvisa mark för ett Konstens Hus. Politikerna kommer att inse att ett Konstens Hus för alla, även för barn och unga, skulle vara livgivande och till och med bra för hälsoläget i kommunen. I takt med att invånarantalet ökar stort varje år i kommunen kommer det att bli alltmer angeläget!

Föredrag 23 februari 2020 av Bengt-Göran Johansson om samtidskonst från Sjuhäradsbygden sedan 60-talet

Konsthistoriker Bengt-Göran Johanssons visade bilder och berättade om samtidskonst från Sjuhäradsbygden sedan 60-talet och framåt. Bengt-Göran är konstnärlig ledare och curator för Wärenstams Konsthall i Knalleland, Borås. Bengt-Göran har tidigare varit chef för Rydals Konstmuseum invid Viskan söder om Borås och känner väl konstnärerna verksamma i bygden. Bengt-Göran visade på hur dagens unga konstnärliga begåvningar knyter an till tekniker som prövats i konsthistorien. Det var också intressant att se bilder av Sunniva och Hedvig Ingvarssons konstverk. Vi i föreningen ser mycket fram emot att under maj månad 2021 få ställa ut dessa två unga konstnärer på Galleri Hjertstedska Villan.

Wärenstams stiftelse har en stor samling av samtidskonst från Sjuhäradsbygden. I huvudsak är den deponerad hos Borås konstmuseum i syfte att vidga dess samling av lokalt baserad bildkonst med högt konstnärligt värde. I samlingen finns sju fotografer representerade, vilka har två saker gemensamt – de började sin bana på Borås Tidning och gav sig med framgång ut i världen. De sju är Hasse Persson, Lars Tunbjörk, Per-Anders Pettersson, Roger Turesson, Pontus Höök, Jerker Ivarsson och Frida Winter.

Tio fotografer var en grupp av svenska fotografer som 1958 bildade ett framgångsrikt fotografkollektiv Bildbyrån “Tio fotografer”, och något senare skapades gruppen “Tiofoto” av ett antal unga fotografer. Man ville skapa ett forum för bild försäljning. Förebilden var den legendariska bildbyrån Magnum (1947), som engagerade fotografer från stora delar av världen. Bildbyrån började i liten skala, men växte med tiden och har idag ett femtiotal fotografer knutna till sig. Med från början var fotograferna Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner och Lennart Olson. Bildandet av “Tio Fotografer” kom att betyda mycket för svenskt fotografi.

Föredrag under 2019

28 januari 2019 var Mark Isitt, arkitekturskribent, moderator av en paneldiskussion med utgångspunkt i styrelsens vision om ett levande Konstens hus i Kungsbacka.

Inbjudna deltagare i panelen var Kristina Karlsson (C), ordförande i Kultur & Fritid, Eva Borg (S), oppositionsråd i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och keramiker Åsa Berndtsson, ordförande i Bildupphovsrätt  i Sverige samt Lisbeth Hedelin, ordförande i NHKF. Det blev en livlig och bra diskussion där positiva tongångar hördes angående styrelsens förslag om ett Konstens Hus i Kungsbacka.

Den 24 februari 2019 höll fotograf Johan Brink, tidigare ordförande i föreningen, ett intressant föredrag på Snäckan, Kulturhuset Fyren som en förberedelse inför ett besök på Abecita Konstmuseum.

Det handlade om att förbereda medlemmarna inför NHKF:s besök i april på Abecita Konstmuseum, Knalleland i Borås. Där skulle vi få möta tidiga avantgardistiska fotografer och deras verk. Vi fick också se två separatutställningar. Se avsnittet i Konstutställningar här på hemsidan.

Den 7 april 2019 ett föredrag om utomhuskonst i Borås av Kristina Mellström.

Vid vår planering av föreningens resa till Textilmuséet och Abecita konstmuseum planerade vi även att kunna få se delar av Borås utomhuskonst. Det var därför mycket givande att få ta del av Kristina Mellströms kunskaper om utomhuskonst i Borås innan vi åkte till Borås.

Den 8 september 2019 höll kulturentreprenör Gunhild Stensmyr ett föredrag på temat om att “Konst driver utveckling”.

Gunhild Stensmyr, initiativtagare och curator för den blivande Konsthallen i Tornedalen var inbjuden av NHKF att berätta om vägen fram till bygglov. Gunhild Stensmyr avser att bygga en typ av Louisiana i Övre Tornedalen, så gott som ute i ödemarken. Det var mycket intressant för medlemmarna i Norra Hallands Konstförening, som under några år intresserat sig för att ett Konstens Hus skulle kunna bli verklighet i Kungsbacka. Det var intressant att flera av Kungsbackas kommunpolitiker kom för att lyssna på Gunhild. Hennes kunskaper om vad som krävs av kommunen för att åstadkomma en sådan verksamhet i en kommun var också viktiga för oss i NHKF att ta del av.

Det tog en hel del år, men nu har Gunhild Stensmyr fått med sig kommunen på ta fram infrastruktur, som vägar, el etc, till den del av Tornedalen där Gunhild Stensmyr har planerat att ha sin konsthall. Att finna finansiering för detta projektet att bygga konsthallen och att driva den kvarstår dock.

Läs gärna boken: AVTRYCK, Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater av Lars Lindkvist & David Calås. Se www.volante.se Initiativtagarna till 18 konsthallar och muséer har intervjuats om processen att åstadkomma dessa i Sverige. Vad kan vi lära oss inför NHKFs försök att få till stånd ett Konstens Hus i Kungsbacka?

Den 28 september 2019 ledde Britta Nyström, utvecklare av konst, Kulturhuset, en konstvandring i Kungsbacka.

Britta Nyström berättade om Jan Persons muralmålning i Kungsbacka, men framför allt berättade Britta om Artscape Sagas muralmålningar. Antal deltagare: 12 personer.

Den 19 november 2019, på den Internationella mansdagen, visades en vandringsutställning om män benämnd ”Hjässan är kal”. Utställningen utgjorde grund för en diskussion denna kväll på Kulturtorget om män och jämställdhet.

Detta arrangemang skedde i samarbete med Kulturhuset Fyren och föreningen ”Män för jämställdhet”, Göteborg. Idégivare och producent var Annica Carlsson Bergdahl, och foton svarade Elisabeth Ohlson Wallin för. Författaren Lina Ekdahl läste poesi som hon författat utifrån männens berättelser i projektet.

Föredrag den 28 januari 2018 vid årsmötet på Skansen – Mikael Olofsson, konstnär och konstkritiker, verksam i Göteborg talade över ämnet “Några nedslag i den samtida konsten – och vad är konst?”.

Mikael gjorde några nedslag i den samtida konsten och ställde frågan om vad konst egentligen är. Det blev ett spännande och intresseväckande föredrag.

Den 4 mars 2018 höll Kristina Mårtensson föredrag om Kullavikskonstnären Torsten Billman och visade bilder.

Torsten Billmans dotter Helena var närvarande liksom Dan Lennervald, redaktör och medverkande i boken: “Torsten Billman – Bildmakaren”. Torsten Billman var en mångsidig konstnär, främst verksam som grafiker, tecknare och monumentalmålare men också upphovsman till Grisaille träsnitts teknik.

Den 26 mars 2018 höll Nina Due, museichef vid Röhsska muséet, Göteborg ett föredrag om muséets verksamhet och dess mål inför framtiden.

Nina Dues föredrag villkoren för Röhsska museets verksamhet gavs i stora aulan. Röhsska museets samlingar visades därefter av två guider.  Muséets ombyggnad och renovering var nu klar och framför allt muséets kinesiska verk kunde nu visas då renoveringen innebar att det nu var rätt klimat och ventilation för dessa verk. Antal deltagare: 45 personer.

Den 6 maj 2018 höll Kristina Mellström, tidigare intendent vid Borås Konstmuseum, ett föredrag för att förbereda vårens konstresa till Louisiana.

På Louisiana var det två pågående utställningar vilka något överlappade varandra i tid, vilket gjorde att vi kunde se båda två. Det var utställningen med verk av Gabrielle Munter och Pablo Picassos keramikutställning. Se avsnittet i NHKFs Utställningar.

Den 17 oktober 2018, höll Håkan Cullberg ett föredrag om Konst & Arkitektur ur en arkitekts ögon.

Arkitekt Håkan Cullberg talade om samspelet mellan Konst & Arkitektur ur en arkitekts ögon. Utgångspunkten för föreningens inbjudan var: Vad skulle ett Konstens Hus med konsthall för internationell konst kunna betyda för staden och dess invånare? Kan det få betydelse för Kungsbackas identitet in i framtiden? Vem kunde vara mer lämpad att beskriva ett projekts utveckling från idé till verklighet än Håkan Cullberg?

Livligt och intressant fick vi höra om tillblivelsen av olika projekt i Göteborg, projekt som åhörarna väl kunde känna igen. Ett exempel var Filmstaden Bergakungen. Det tog 20 år att förverkliga detta projekt! Håkan Cullberg ritade även ombyggnaden av Göteborgs Konstmuseum, där bland annat entrén flyttades.

På senare tid har Håkan Cullberg lett utvecklingen av olika delar av projektet ”Varbergs stadsomvandling”, såsom omvandlingen av Varbergs Västra Centrum. Blandad bebyggelse med tydlig förankring i Varbergs tidigare arkitektur, var målet för Håkan Cullberg i detta stadsutvecklings projekt, för vilket han var kreativ ledare.

Det är med en förankring i Kungsbackas själ vi drömmer om att ett Konstens Hus med en stor konsthall skall gestalta sig i Kungsbacka. Hårt arbete återstår innan denna dröm kan bli verklighet.

Föredrag under 2017

Föredrag 29 januari 2017 – Niclas Östlind, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, talade på årsmötet 2017 över ämnet: ”Vad gör de unga fotograferna idag?”

Niclas Östlind är ansvarig för Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand. Niclas Östlind gav på ett intressant sätt en exposé över fotografin under de senaste 50 åren. Niclas målande beskrivningar om fotot som konst och dess roll i samhällsdebatten, gav oss mycket att fundera över.

Den 24 februari 2017 höll Johan Brink ett föredrag om “Hur får gamla fotobilder en annan innebörd i nya sammanhang?”

Johan Brink var ordförande för Norra Hallands Konstförening under åtta år. 2004 såg Johan en utställning “The open book” på Hasselblad Center, Göteborg, som visade de mest utmärkande fotoböckerna genom tiderna. Sedan dess har han fascinerats och fastnat för fotoböckernas bildberättelser. Om detta och fotograferna bakom bilderna föreläste Johan om i Snäckan på Kulturhuset Fyren. Johan berättade om bilder som tagits för snart 200 år sedan fram till idag och om fotograferna bakom dem.

Till vardags är Johan Brink copywriter och skribent. Det har varit hans arbete under 25 år även om Johan hela tiden har varit intresserad av konst och framför allt fotografi. De senaste 15 åren har intresset främst ägnats fotoböckerna. Intresset har lett till att Johan har kurerat många utställningar och också fått hänga utställningar på Fotografiska i Stockholm. Johan Brink knöt också an fint till Niclas Östlinds föredrag på årsmötet, men visade också på fotografiet som en nyuppväckt konstart.

12 mars 2017 hölls ett Workshop där nybörjare fick prova på akvarellmålning. Lärare: Anna Carin Löf. 

Vår styrelseledamot Anna Carin Löf, känd av många i Kungsbacka, lät nybörjare få prova på akvarellmålning. Endast tio deltagare kunde få deltaga och de har vittnat om att det blev mycket lärorikt.

Den 26 mars 2017 talade konstnär Marie Holmgren över ämnet ”Offentlig konst”.

Marie Holmgren, utbildad vid Valand 1971.1976.  har haft otaliga utställningar utom och inom landet. Marie Holmgren har också varit konsult och projektledare för Statens Konstråd. Statens Konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt. Här kan också nämnas att Statens Konstråd får 25 miljoner till inköp av konst under 2021! Denna satsning handlar om att stärka kulturskaparnas villkor över hela landet.

Under föredraget hos NHKF 2017 betonade Marie Holmgren betydelsen av konst i det offentliga rummet. Marie har stor erfarenhet av olika projekt där konst har förts in i offentlig miljö, exempelvis i sjukhusmiljöer.  I Kungsbackas Stadshus finns en målning av Marie. Marie upplevdes som oerhört kunnig på området, och dessutom var Marie en mycket intressant talare!

NHKF kom sedan i början av hösten att följa upp Marie Holmgrens föredrag med en guidad stadspromenad runt om i Kungsbacka för att ta del av offentlig konst i vår stad. Britta Nyström guidade runt i innerstaden.

7 maj 2017 – Workshop i landskapsmåleri i akvarell – med konstnär Kerstin Dahm, Kungsbacka.

Meningen var att Agneta Wennergren skulle ha haft detta workshop men då hon fick förhinder erbjöd sig Kerstin Dahm att ta hand om det. Kerstin Dahm arbetar på heltid som konstnär och kursledare i akvarell och har sin ateljé med gångavstånd till havet och med en skog alldeles intill. Deltagarna fick chans att måla utomhus. Max tio personer fick delta. Alla var mycket nöjda med detta workshop.

Den 10 september 2017 berättade Jan Persson om hans muralmålning i tunneln vid Kungsbackas resecentrum.

Konstnär Jan Persson utförde 1992 en större muralmålning med titeln ”Minnen av Kungsbacka” i gångtunneln vid Resecentrum i Kungsbacka.  Vid mötet med NHKFs medlemmar berättade Jan Persson om bakgrunden till denna muralmålning.  Jan berättade livfullt om att de motiv som gestaltas i målningen i stort sett härrör från hans egen uppväxt och skolgång i Kungsbacka samtidigt som motiven visar offentliga byggnader och personer i staden från tidigt 1960-tal.  Nämnden för Kultur & Turism (dåvarande nämndnamn, tror jag) beslutade 2016 att uppdra åt Jan Persson att uppföra ytterligare en muralmålning att monteras på den motstående väggen. Bakgrunden var att den befintliga muralmålningen inte har varit lika utsatt för klotter som väggen utan muralmålning. Problemet att denna målning inte har utförts har sin grund i fuktskador på denna vägg. Det är ordentlig mögeltillväxt i skarvar mellan betongblocken. Skall detta vara det första som resande till Kungsbacka möter? Och det sista man ser när man lämnar Kungsbacka? 

Den 22 oktober 2017 berättade Anita Johansson om sin bok Hanhalskolonin – Ansgarius Börjesson och Göteborgskoloristerna.

Anita Johansson har skrivit boken “Hanhalskolonin – Ansgarius Börjesson och Göteborgskoloristerna”. Anita berättade om bakgrunden till sin bok och visade bilder. Ansgarius Börjesson startade Norra Hallands Konstförening 1953-1954 tillsammans med flera av sina målarvänner som Arne Isaksson, Ragnar Sandberg och David Larsson. Anita berättade om de mödor som låg bakom målarnas kamp i tillvaron för att få mat för dagen så att de kunde få måla. Att starta konstföreningen var ett led i att försöka förbättra den ekonomiska situationen, Målarna fick på detta sätt möjlighet att försöka förbättra den ekonomiska situationen. Målarna fick också möjlighet att visa sin konst vid NHKFs utställningar. Steget var dock långt till att få Kungsbackaborna att köpa konst. Tveksamhet att köpa konst ser vi fortfarande när vi ordnar utställningar. Hade Kungsbacka ett Konstens Hus för samtidskonst skulle fler invånare kunna få möjlighet att se fin konst av Kungsbackamålare. Innan detta kan bli verklighet har NHKF en viktig roll att spela genom att ordna konstutställningar, ordna konstföredrag, och på olika vis försöka sprida kunskap om god konst och konsthantverk.

I boken ser man att det nordhalländska landskapet var ett kärt motiv för Ansgarius Börjesson och hans målarvänner, vilket i sig har gjort att Hanhals söder om Kungsbacka har fått en plats i konsthistorien. Konstnärerna och deras familjer höll till på Trolsagården, vilken inte längre finns. Ett flertal av de konstnärer som omtalas i Anita Johanssons bok blev med tiden mycket erkända och är förutom Ansgarius Börjesson, bland andra Arne Isaksson, Ragnar Sandberg, David Larsson och Nils Nilsson. 

Den 12 november 2017 berättade Lisbet Ahnoff om sin far Tore Ahnoff

Lisbet Ahnoff, dotter till Tore Ahnoff berättar om sin fars gärning som målare, men också som lärare och ledare under många år på Valands konstskola under den period som har förknippats med Göteborgskoloristerna.

Konstskribent Lisbet Ahnoff har tillsammans med Ragnar Schmid, Håkan Wettre, Lennart Sjögren och Bodil Ahnoff skrivit en bok: “Tore Ahnoff: ett konstnärsliv.”

Tore Ahnoff, född 1 mars 1917 i Helsingborg, död 4 februari 2016 i Göteborg, var konstnär, lärare och rektor på Valands konsthögskola i Göteborg.

Tore Ahnoff var verksam som målare, tecknare och grafiker. Han studerade vid Konstskolan Valand i omgångar 1937-1944 samt vid Konstakademins etsningsutbildning 1943. Han debuterade med en separatutställning på Lorensbergs konstsalong 1946 och deltog under flera år i den återkommande samlingsutställningen “Unga tecknare” på Nationalmuseum. Vidare deltog han i utställningen Göteborgskonst på Liljevalchs konsthall 1947 och vid den svenska officiella utställningen i Oslo 1950. Under åren 1961-1971 var han rektor för konstskolan Valand.

Lisbet Ahnoffs föredrag var det sista under hösten 2017 under vilka NHKF har stiftat närmre bekantskap med Göteborgskolorismen. Föreningen fick en god inblick i Tore Ahnoffs konstnärliga gärning.

/bild/er av Ahnoff/

Föredrag under 2016

Vid årsmötet den 7 januari 2016 berättade Jan Molin om “Konstmuséer i Europa”. Jan Molin har som pensionär ägnat sig åt konst- och samhällsdebatt. Jan Molin har också undervisat vid Senioruniversitetet i Kungsbacka. Vidare har Jan Molin givit ut boken “Resa till konsten: en konstälskares guide till muséer i Europa”.

Föredrag 20 november 2016 talade Ida Gudmundsson över ämnet ”Konsthistoriska landskap – från antikens illusoriskt målade trädgårdar till 1960-talets land art-rörelse”

NHKF fick se fantastiska bilder och höra Ida berätta för oss hur konstnärers förhållningssätt till naturen och deras egen plats i den har förändrats med tiden. Vi fick även höra hur kinesiskt tuschmåleri kom att påverka persiska bokillustrationer, och även deras mattkonst. Mongolerna tog med sig den kinesiska konsten i sin invasion av Persien på 1200-talet. Den persiska konsten påverkade i sin tur den medeltida konsten i Europa. 

Det var också spännande att få höra hur japanska träsnitt influerade impressionisters och symbolisters komposition och så småningom dess ytmässighet. Ida presenterade även en bild av den samtida norska målaren Odd Nerdrum som fick representera vår tids återgång till ett klassiskt måleri, vilket existerar parallellt med en mängd andra stilar och konstnärliga uttryck.

12 mars 2017- Workshop – Nybörjare får prova på akvarellmålning. Lärare: Anna Carin Löf. 

Anna Carin Löf har undervisat i akvarellmålning under många år, hon hade således stor erfarenhet och har hela tiden varit mycket omtyckt. Anna Carin Löf har också var styrelseledamot i NHKF under många år, dock inte på senare år.

26 mars 2017 – Konstnär Marie Holmgren talade över ämnet ”Offentlig konst”.

Marie Holmgren är bildkonstnär och bedriver sin verksamhet i Konstepidemin i Göteborg. Konst skall alltså smitta, eller hur? Vi fick ta del av Marie Holmgrens stora erfarenhet av konstens betydelse i olika offentliga sammanhang. Deltagarna vid detta möte fick se många miljöer där det är viktigt med bra offentlig konst. Den kan vara intresseväckande, men oftast är fint om den kan vara lugnande, särskilt i sjukhusmiljöer. Marie har inte sällan anlitats för uppdrag att skapa konstverk för olika typer av sjukhusmiljö, Rättspsykiatrin, Värmlands läns landsting, avskedsrum, Borås lasarett, Sahlgrenska sjukhuset mfl.

Föredrag den 7 maj 2017 – Workshop i landskapsmåleri i akvarell – med konstnär Kerstin Dahm, Kungsbacka.

Agneta Wennerberg var vidtalad att ta hand om denna workshop men fick förhinder och Kerstin Dahm räddade oss. Det gick riktigt bra och deltagarna menade att måla landskap i akvarell var särskilt spännande. Att få fram landskap med stora kontraster var en utmaning. Det handlar om att lyfta fram former, mönster och strukturer som markerar både skillnader och likheter i olika landskap.

Den 18 september 2017 berättade konstnär Jan Persson under titeln “Minnen av Kungsbacka” om sin muralmålning i järnvägstunneln vid Kungsbackas resecentrum

Konstnär Jan Persson utförde 1992 en större muralmålning med titeln ”Minnen av Kungsbacka” i gångtunneln vid Resecentrum i Kungsbacka. Minnen från tidigt 1900-tal av många byggnader. Jan berättade också livfullt om att de motiv som gestaltas i målningen i stort sett härrör från hans egen uppväxt och skolgång i Kungsbacka. Särskilt vad gäller motiv som personer i staden från tidigt 1960-tal. Nämnden för Kultur & Turism (dåvarande nämndnamn, tror jag) beslutade 2016 att uppdra åt Jan Persson att uppföra ytterligare en muralmålning att monteras på den motstående väggen. Bakgrunden var att den befintliga muralmålningen inte har varit lika utsatt för klotter som väggen utan muralmålning. Problemet att denna målning inte har utförts har sin grund i fuktskador på denna vägg.  Detta problem har man inte kommit tillrätta med. Det är ordentlig mögeltillväxt i skarvar mellan betongblocken. Skall detta vara det första som resande till Kungsbacka möter? Och det sista man ser när man lämnar Kungsbacka? Jan Perssons muralmålning är värd en bättre omgivning.

Den 18 september 2017 berättade Sonny Berntsson om Orientmattan – Konst före konsten.

Sonny Berntsson, representerade AKREP – Göteborgs Orientmattklubb och talade över ämnet “Konst före konsten”. AKREP är en ideell förening som intresserar sig för handvävda mattor, slätvävnader, säckar, väskor m.m. från, i första hand, Orienten. Sonny betonade betydelsen av att kunna se himlen med dess stjärnbilder så tydligt som man kan se dem från högländerna i dagens Turkiet. Dessa tecken och symboler används vid tillverkning av orientaliska mattor.

Diabilder visades, men vi fick också se medhavda dyrgripar som mattor, kuddfodral och väskor, men framför allt textila fragment flera hundra år gamla. Att möta dessa fragment i färg och form från en urgammal jordbrukskultur, turkiska nomaders schamanistiska arv från mer än 1000 år sedan, uttryckta i de kurdiska bergsfolkens folkkonst i ett islamskt land, uppskattades. En rikedom på mönster, symboler och färger som använts för att åstadkomma en utsökt balans är exempel på “Konst före konsten”. Textilierna som visades är från åren 1750 – 1900. 

Sonny Berntsson har bedrivit forskning sedan 1970-talet om ikonografi, symboler, gravformer, textilmönster, livsträdet och kalendrar. Syftet var att försöka förstå innebörden i deras mycket gamla symbolspråk. Enligt Sonny  handlar det om religiösa/magiska föreställningar, i den världsbild man levde i. I denna äldre världsbild levde man i uppfattningen att jorden är platt och att det finns en himmelsvärld och en underjord. En tredelad världsbild. Grundmönstren i textilierna handlade oftast om cirkelkors, livsträdet, modersgudinnor, romber – rutor staplade ovanpå varandra, sicksacklinjer, portalmönster , grundmönster som har funnits sedan stenåldern i bl a keramik funnen av arkeologer.

Föredrag den 12 november 2017 av Lisbet Ahnoff om sin far Tore Ahnoff

Lisbet Ahnoff, dotter till Tore Ahnoff berättar om sin fars gärning som målare, men också som lärare och ledare under många år på Valands konstskola under den period som har förknippats med Göteborgskoloristerna.

Konstskribent Lisbet Ahnoff har tillsammans med Ragnar Schmid, Håkan Wettre, Lennart Sjögren och Bodil Ahnoff skrivit en bok: “Tore Ahnoff: ett konstnärsliv.”

Tore Ahnoff, född 1 mars 1917 i Helsingborg, död 4 februari 2016 i Göteborg, var konstnär, lärare och rektor på Valands konsthögskola i Göteborg.

Tore Ahnoff var verksam som målare, tecknare och grafiker. Han studerade vid Konstskolan Valand i omgångar 1937-1944 samt Konstakademins etsningsutbildning 1943. Han debuterade med en separatutställning på Lorensbergs konstsalong 1946 och deltog under flera år i den återkommande samlingsutställningen “Unga tecknare” på Nationalmuseum, i utställningen Göteborgskonst på Liljevalchs konsthall 1947 och vid den svenska officiella utställningen i Oslo 1950. Under åren 1961-1971 var han rektor för konstskolan Valand.

Lisbet Ahnoffs föredrag var det sista under hösten 2017 under vilka NHKF har stiftat närmre bekantskap med Göteborgskolorismen. Föreningen fick en god inblick i Tore Ahnoffs konstnärliga gärning.

/bild/er av Ahnoff/

Föredrag under 2016

Den 7 februari 2016 vid årsmötet höll Jan Molin ett föredrag om “Konstmuséer i Europa”. Jan Molin har som pensionär ägnat sig åt konst- och samhällsdebatt. Jan Molin har också undervisat vid Senioruniversitetet i Kungsbacka. Vidare har Jan Molin givit ut boken “Resa till konsten: en konstälskares guide till muséer i Europa”.

Vi fick lyssna till Jan Molins intressanta föredrag om muséer i centrala Europa, särskilt om muséer i Danmark och Tyskland. Jans målande beskrivningar om konsten och muséernas arkitektur, inspirerade många av oss att besöka dessa muséer.

Den 13 mars 2016 höll Erland Forsberg ett föredrag om ikonmåleri.

Den 13 mars höll Erland Forsberg ett uppskattat föredrag om Ikonmåleri i Snäckan på Kulturhuset Fyren. Erland Forsberg har varit verksam kyrkokonstnär i snart 40 år. I Domkyrkan i Göteborg har vi under december 2016 kunnat beskåda hans omfattande och intressanta arbetsprocess. Att framställa en ikon är en långsam process, som alltid inleds med bön eller meditation. En ikon är inte en bild vilken som helst, den är ett fönster mot himlen.

Prästen Erland Forsberg är född i och prästvigd i Borgå Stift, Finland. Han är fil. kand. i konstvetenskap och har gått i lära hos den finske ikonmålaren Robert de Caluwé. Erland har sedan varit verksam som kyrkokonstnär i drygt 30 år. På beställning har han skapat ikoner, altarskåp och glasfönster till över hundra svenska kyrkor, och en del finska. Fotografen Mikael Ringlander har följt Erland med sin kamera, vilket har resulterat i ett bildspel som har visats på Bokmässan i Göteborg, troligtvis 2013. Från 2013 utgör ikonen Angelos av Erland Forsberg det synliga tecknet för Svenska Kyrkans Filmpris. I detta sammanhang passar en ängel, Angelos. Det utgör också en blinkning mot filmens huvudstad, Los Angeles, Änglarnas stad.

Den 27 april 2016 hade NHKF bjudit in Jonte Nynäs, verksam konstpedagog vid Akvarellmuséet i Skärhamn.

Jonte Nynäs berättade om den handlingsplan Tjörns kommun antagit 2010 för en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur.

Jonte Nynäs berättade också om Akvarellmuséets ambition om att vara så öppna och inbjudande som möjligt och att alla satsningar sker i dialog med alla berörda verksamheter i kommunen.

Den 20 november 2016 talade Ida Gudmundsson över ämnet ”Konsthistoriska landskap – från antikens illusoriskt målade trädgårdar till 1960-talets land art-rörelse”

NHKF fick se fantastiska bilder och höra Ida berätta för oss hur konstnärers förhållningssätt till naturen och deras egen plats i den har förändrats med tiden. Vi fick även höra hur kinesiskt tuschmåleri kom att påverka persiska bokillustrationer, och även deras mattkonst. Mongolerna tog med sig den kinesiska konsten i sin invasion av Persien på 1200-talet. Den persiska konsten påverkade i sin tur den medeltida konsten i Europa. 

Det var också spännande att få höra hur japanska träsnitt influerade impressionisters och symbolisters komposition och så småningom dess ytmässighet. Ida presenterade även en bild av den samtida norska målaren Odd Nerdrum som fick representera vår tids återgång till ett klassiskt måleri, vilket existerar parallellt med en mängd andra stilar och konstnärliga uttryck.

Den 16 oktober 2016 höll Kristina Mellström föredrag i Snäckan i Fyren, Kungsbacka.

Föredraget med bildvisning handlade om Louise Bourgeois’ (1911-2010) livshistoria med betoning på hennes konstverk ”Structure of Existence: The Cells”. Detta spännande och djupt personliga verk visas på Louisiana, Danmark och utställningen pågår till och med den 26 februari 2017.

Louise Bourgeois’ konstnärskap visades retrospektivt på MoMA 1982 och Bourgeois var därmed den första kvinnliga utställaren på MoMA. Kristina Mellströms föredrag var entusiasmerande särskilt som Kristina visade intressanta bilder. Detta föredrag gav en utmärkt förberedelse inför denna resa. Genom detta föredrag fick även icke resenärer en värdefull orientering om Louise Bourgeois’ livsverk.

Föredrag den 28 januari 2016 ??? vid årsmötet på Skansen – Mikael Olofsson, konstnär och konstkritiker talade över ämnet “Några nedslag i den samtida konsten”.