NHKFs Filmvisningar

  • Dokumentär – “Bortom den synliga – om Hilma af Klint, 2019-11-26
  • Dokumentär  – “Ett nytt liv” – om Göteborgskoloristerna och den begåvade och inåtvände konstnären Inge Schiöler. 2018-02-18
  • Två filmer – en om Otto G. Carlsund och en om Elli Hemberg. 2016-02-14.

Film under 2019

Den 26 november 2019 såg NHKF en dokumentär: ”Bortom den synliga – om Hilma af Klint, vilken gavs på Facklan i Kungsbacka.

Visningen skedde i samarbete med utvecklare av film Caroline Wingolf, Kulturhuset Fyren. Caroline bokade Facklan för NHKF.

Avsikten var att NHKF skulle resa till Malmö för att se utställningen med Hilma af Klint, som visades på Moderna Museet i Malmö. Av kända skäl, risk för att bli smittad av Coronavirus, fick NHKF ställa in denna resa som var planerad till den vecka utställningen öppnade i april.

Regissör: Halina Dyrschka, Producent: Eva Illmer, Fotograf: Alicja Pahl, Luana Knipfer; Musik: Damian Scholl. Lokalen blev fullsatt. De flesta hade tänkt att åka med till utställningen av Hilma af Klints verk, som skulle öppna i april 2020 i Malmö. Framför allt lockade det att få se Hilma af Klints 10 största verk.

Den 18 februari 2018 – såg NHKF en dokumentär  “Ett nytt liv” om konstnärsgruppen Göteborgskoloristerna och den begåvade och inåtvände konstnären Inge Schiöler, en film av Carl Pontus Hjortén och Martin Jönsson.

NHKF visade denna dokumentär på Kulturhuset Fyren, i lokalen Svarten nere i källaren. Carl Pontus Hjorthén introducerade filmen för oss och det var en stark upplevelse att se denna dokumentär om Inge Schiöler och hans liv. Medverkande i filmen var bl a Tomas Tranströmer, Anderas Eriksson, Johan Cullberg, Håkan Wettre, Ann Smith, Arne Öhnell, Krister och Ingrid Schiöler.

Inge Schiöler föddes den 10 mars 1908 i Strömstad, och han var son till författaren, kamrern och fotografen Severin Schiöler och konsertpianisten Anna Maria Schiöler. Inge Schiöler dog den 27 april 1971 i Stockholm, och var en målare och tecknare. Huvudsakligen använde Inge olja och pastell och är en av Göteborgskoloristerna. Tidigt såg hans teckningslärare fröken Karlsson i skolan i Strömstad hans konstnärliga begåvning. Hon sade till de andra eleverna: “Måla flödigt, som Inge”. Frågan är om fröken Karlsson anade hur väl hon i dessa två ord sammanfattade Inge Schiölers bildkonstnärliga snille?

Inge Schiöler utbildade sig vid Académie de la Grande Chaumiére, Académie Scandinave Maison Watteau, Konsthögskolan Valand under Tor Bjurström, HDK Valand, Konst och Design, Bror Hjorts och Nils Möllerbergs konstskola.

Efter sin debut 1930 på Svensk-Franska konstgalleriet i Stockholm gav Inge Schiöler sig ut på resor i Europa. Under en kringflackande tid i Spanien började han höra röster i sitt eget huvud och blev därefter inlagd på mentalsjukhus.

När han kommer tillbaka till Sverige, tas han den 7 oktober 1933 in på Betaniastiftelsens sjukhus i Göteborg. Den 18 november förs han över till St Jörgens psykiatriska sjukhus, vilket nu blev hans hem under de följande 27 åren. Först efter nio år, 1942, kom de första tecknen på att han var på väg tillbaka till bildkonstnärligt skapande. Den 25 mars 1942 meddelar sjukjournalen: “Ligger till sängs, men är lugn och stilla, har den senaste tiden intresserat sig för teckning samt målning med färgkritor, har ritat en hel del.”

Hans konstnärliga kreativitet övergick i apati, men som vi ser kom hans liv att, mot alla odds, ta en positiv riktning, vilket gjorde att vi nu kan få ta del av Inge Schiölers verk.

Inge Schiölers verk finns idag representerade på bland annat Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Nationalmuseum och Moderna Museet. Inge Schiöler är en av de mer kända konstnärerna inom Göteborgskolorismen och då han kommer från Strömstad fick han en naturlig del i Bohusläns museums utställning om Göteborgskoloristerna.

På DigitaltMuseum.se kan du se mer om Göteborgskoloristerna från Bohusläns museums samlingar.

Den 14 februari 2016 visade NHKF två filmer i Studieförbundet Vuxenskolans lokal på Kyrkogatan 3. Det var en film om Otto G. Carlsund och en om Elli Hemberg.

Dessa två filmer är inte för allmänheten utan visas endast för slutna sällskap. NHKF lånade filmerna från Kulturhuset Fyren.

Den första filmen handlar om Otto G. Carlsund (1897-1948), en pionjär inom det abstrakta måleriet var en av våra främsta modernister. Han föddes i S:t Petersburg, modern var fransyska och fadern svensk civilingenjör. Otto G. Carlsund umgicks med många i konstvärlden exempelvis med Issac Grunewald.

Otto G. Carlsund har blivit mest känd efter att ha försökt ordna en exposé av det bästa av den moderna internationella konsten på Stockholmsutställningen 1930. Men svenskarna var inte mogna för det och utställningen blev ett fiasko.

Otto G. Carlsund var väl bevandrad i den ryska modernismen. Han studerade för Fernand Léger i Paris och hans måleri blev erkänt efter detta. 1930 startade han en internationell grupp, Art Concret. Han ville framför allt fylla husväggarna med stora målningar och blev en av pionjärerna inom den offentliga konsten.

Den andra filmen handlade om Elli Hemberg (1896 – 1994), en svensk målare och skulptör.

Elli Hemberg utbildade sig på Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm. Hon målade framför allt landskap och porträtt. Under senare delen av 1940-talet startades ett nära samarbete med Otto G. Carlsund och Elli övergick först till abstrakt konst och så småningom gick hon över från måleri till skulptur. Ett femtontal av hennes konstverk finns i offentlig miljö, t.ex. Segel utanför Tekniska Nämndhuset och Fjärilen, båda finns i Rålambshovsparken på Kungsholmen i Stockholm.