Medlemsinfo

Den 2 november (OBS tiden kl 11): kl 11-15 har NHKF vernissage på Galleri Hjertstedska Villan av Viktoria Hallenius verk – ”Färgstark exposé” – och finissage söndag den 24 november, kl 11-15. Det skulle vara så roligt om många medlemmar kommer på vernissagen! Alla är välkomna, även icke medlemmar såklart!

Galleri Hjertstedska Villan har adress: Borgmästareplatsen 3, 434 32 Kungsbacka. Det ligger snett emot Kulturhuset Fyren, bakom den nya lekplatsen vid Kungsmässan.

Redan dagen därefter, dvs den 3 november, åker NHKF till Halmstad, Hallands museum för att få en guidning av dess om- och tillbyggnad och en guidning av Olle Baertlings verk. Som en avslutning av besöket i Halmstad ser vi en del av Halmstads fina utomhuskonst.

För att bli medlem i Norra Hallands Konstförening betalar du en medlemsavgift, 250 kronor, via NHKF:s bankgiro 233-2005 eller via Swish 123 616 0675. Missa inte att ange för- och efternamn, adress, mobil och email. Om du swishar kanske du inte får plats att ange dina kontaktuppgifter. Komplettera därför dina uppgifter med ett email till NHKF:s kassör, se här nedan. Du får därefter en bekräftelse på att du har betalat och du får ditt medlemsnummer. Strax därefter får du ett välkomstbrev.

Likaså betalas NHKF:s konstresor till detta bankgiro eller via detta Swish nummer. Betalning utgör anmälan och du får en bekräftelse på att du har betalat av kassör Örjan Johansson.

Vid ev. frågor, kontakta ordförande Lisbeth Hedelin 070-591 11 87, e-post lisbeth@hedelin.com eller kassör Örjan Johansson, 070-637 50 44, e-post najro.johansson@telia.com

NHKF:s program syns som ett kalendarium under ”program”, och trycker du på + tecknet får du under en del av programpunkterna mer utförlig information.

Där ser du också en knapp för att prenumerera på kalendariet till din kalender. Trycker du på denna knapp ser du valalternativ om i vilken kalender du vill ha dessa kalenderuppgifter.

De medlemmar som har email, men inte dator, kanske vill ha programmet i tryckt format. Du hör i så fall av dig till NHKF:s kassör Örjan Johansson – email: najro.johansson@telia.com för att få det på posten.

Medlem i NHKF kan också delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening då NHKF är medlem i denna förening. Hos den föreningen kan dock ett besök innebära att du får betala för aktiviteten, precis som deras övriga medlemmar.

NHKF är även medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, www.sverigeskonstforeningar.nu/Halland. På denna hemsida finns information som kan intressera dig. Se under punkten länkar där adresser finns till andra konstföreningar i Halland.

NHKF är även medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland. Det är bra att samarbeta med olika konstföreningar. Ett sådant samarbete skedde exempelvis då vi tillsammans besökte Arken Konstmuseum den 19 januari 2019.

NHKF samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka genom att NHKF förlägger sina styrelsesammanträden hos dem.

Copy Shop/Skriftstället, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF; genom att trycka olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program. Det är vi naturligtvis mycket tacksamma för.

NHKF samarbetar även med galleristen Irene Eriksson, som har Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästarplatsen 3, Kungsbacka. Besök gärna detta galleri även när NHKF inte ställer ut där! Se NHKF:s program för information om när vi ställer ut på detta galleri.

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och stöder sedan dess på olika sätt samtida bild- och formkonst i Norra Halland. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för bild- och formkonst bland allmänheten, såväl barn som vuxna, men också att skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Norra Halland.

Föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops. Föreningen är demokratisk och öppen för alla, även för icke-medlemmar. NHKF har idag ca 250 medlemmar.

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29