Startsida

NHKFs höstprogram för 2019 är snart klart och läggs då under punkten program.

NHK hade en tidig sommarutställning på HJERTSTEDSKA VILLAN, Borgmästarplatsen 3, snett bakom nya lekplatsen mittemot Kulturhuset Fyren. NHKF presenterade då Mic Linder, en finlandssvensk konstnär för Kungsbackas invånare.

Många kom och såg Mic Linders spännande verk! Det är vi i styrelsen för NHKF glada över. NHKF hoppas att ni som inte hade möjlighet att köpa något av Mic Linders verk, känner er välkomna att höra av er antingen direkt till Mic Linder eller till mig så ordnar jag en träff med Mic.

"Circle pit" (2017) above our couch some year back.My own collection.

Publicerat av Mic Linder Onsdag 29 maj 2019

Här ovan ser ni Mic Linders konst i hemmiljö.

Senare i höst – i november – ställer NHKF ut tre unga men etablerade konstnärer hos Irene Erikssons Galleri Hjertstedska Villan! 

Vill du delta i Norra Hallands Konstförenings upprop till förmån för ett ”Konstens Hus” i Kungsbacka?

Du kan även skriva ditt namn på NHKF:s hemsidas blogg (i kommentarfältet skriver du hur du ser på förslaget – ange ditt namn och email adress – notera att denna adress inte syns för andra!). Glöm inte att skicka din kommentar! Eller skicka email direkt till mig, Lisbeth@hedelin.com.

Vill du bli medlem i NHKF – Norra Hallands Konstförening? Betala i så fall 250 kr till NHKF:s bankgiro 233-2005 (Swedbank) eller till Swish 123 616 0675! Missa inte att ange dina kontaktuppgifter inkl emailadress, då du betalar. Du får därefter en bekräftelse från NHKF:s kassör på att du har betalat, och samtidigt ett medlemsnummer.

Du som är medlem sedan tidigare välkomnas att betala medlemsavgiften nu. Snälla, vänta inte till sista november. Vi behöver pengarna för konstinköp under hösten.

NHKF uppskattar även om du skulle vilja anmäla dig som sponsor/donator och på så sätt kunna bidra till NHKF:s verksamhet. Alla bidrag är värdefulla. Anmäl dig eller en sponsor som du har värvat till NHKF:s kassör najro.johansson@telia.com. NHKF behöver sponsorer som skulle kunna hjälpa till med att driva projektet: Kungsbackas Konstens Hus inkl hörsal och festlokal!

Norra Hallands Konstförening har fått sin första sponsor, arkitektföretaget INOBI AB, Göteborg. De har erbjudit sig att utföra de första preliminära ritningarna över innehållet i Konstens Hus. Vi är mycket tacksamma för detta, då det underlättar presentationen för NHKF:s idé om ett Konstens Hus i Kungsbacka.

Sponsor nr 2 är Södra Skogsägarna, vi är lyckliga och tacksamma!

Vem blir nr 3?

Vidare har Ingvar Hulterström med utgångspunkt av Lisbeth Hedelins beskrivning tagit fram en visualisering av hur ett tänkt Konstens Hus skulle kunna gestalta sig. Denna visualisering är inplacerad på den del av kvarteret Ejdern där NHKF tänker sig vore den optimala placeringen för ett Konstens Hus.

NHKF:s sponsor av verksamheten är Copy Shop / Skriftstället i Kungsbacka. Sist, men inte minst, bidrar Nämnden för Kultur & Fritid och dess förvaltning till NHKF:s verksamhet. Det gör att vi kan låta alla boende i Kungsbacka kommun delta i NHKF:s aktiviteter.

Vi är även glada över att NHKF har ett fint samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

NHKF samarbetar också med Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, som den 28 april höll sin första ordinarie distriktsstämma – se hemsidan: www.sverigeskonstforeningar.nu — välj sedan distrikt — Halland!

Likaså samarbetar NHKF med Konstfrämjandeföreningen i Halland. Den 19 januari reste NHKF tillsammans med denna förening på en konstresa till Arken Konstmuseum (utanför Köpenhamn), där vi såg fantastiska målningar av Vincent van Gogh. Det var också mycket givande att ta del av Vincent van Gogjs brev med teckningar till sin broder Theo. Värdefullt på denna resa var också att konstpedagog Rebecca Nordström höll ett så föredömligt föredrag om Vincent van Gogh i bussen på väg till Arken.

NHKF:s sponsorer har under 2018 varit:

Copy shop fortsätter att vara NHKFs sponsor under 2019. Det gäller även Trubaduren.

   

Under 2019 fortsätter NHKF:s fina samarbete med

Vidare samarbetar NHKF med konstnärsgrupperna: Fjäregruppen, Terra Stoffa, Fritidskonstnärerna, se fliken länkar.