Startsida

UPPROP TILL FÖRMÅN FÖR KONSTENS HUS I KUNGSBACKA!

Vill du delta i Norra Hallands Konstförenings upprop till förmån för ett Konstmuseum/Konstens Hus med större Konshall i Kungsbacka? Ett Konstmuseum som gärna placeras på hörnet av kvarteret Ejdern? I så fall, skriv ditt namn på denna hemsidas blogg (i kommentarfältet skriver du hur du ser på förslaget – ange ditt namn och email adress – notera att denna adress inte syns för andra!). Glöm inte att skicka din kommentar!Eller skicka email till mig, Lisbeth@hedelin.com.

Det kommer också ett finnas en lista att anteckna sig på vid de aktiviteter NHKF har på sitt vårprogram.

Den 26 mars åker vi till Röhska museet och börjar med en måltid innan museets nya chef Nina Due berättar om hur hon ser på Röhskas framtid. Vi delar sedan upp oss i två grupper där den ena gruppen får guidning av museets samlingar, medan den andra gruppen ser separatutställningar på egen hand. Sedan byter vi. Vi hoppas att det blir en mycket givande dag. Bjud gärna med intresserade vänner.

Den 7 april lyssnar vi till Kristina Mellström som även hon förbereder oss inför resan till Borås den 14 april. Efter att  vi besökt Abecita Konstmuseum, ätit lunch på Textilmuseet, sett den helt unika utställningen av Balenciaga, äntrar vi bussen som tar oss till valda delar av Borås utomhuskonst. Kristina designar denna körrutt för oss. Sedan vänder vi tillbaka till Kungsbacka.

Den 24 februari lyssnade vi till fotograf Johan Brink, som förberedde oss inför NHKF:s konstresa till Abecita Konstmuseum i Borås den 14 april. Vi kommer då att se dels Abecitas permanenta utställning av pop art konstnärer som exempelvis Hamilton, Rauschenberg, Warhol m fl portalfigurer; dels tre separatutställningar: Mats Alfredsson – Street Soul, Annica Eklund – Untold Stories och Göran Strand – Ljusår. Se vårt vårprogram i NHKF.se – program för mer information. Lisbeth Hedelin förbereder också information om Annica Eklund och Göran Strands fotokonst, information som ges i bussen mot Borås.

Vill du bli medlem i NHKF – Norra Hallands Konstförening? Betala i så fall 250 kr till NHKF:s bankgiro 233-2005 (Swedbank) eller till Swish 123 616 0675! Missa inte att ange dina kontaktuppgifter inkl emailadress, då du betalar. Du får därefter en bekräftelse från NHKF:s kassör på att du har betalat, och samtidigt ett medlemsnummer.

Du som är medlem sedan tidigare välkomnas att betala medlemsavgiften tidigt på året, och helst innan det första kvartalet är över. Se ovan hur du betalar. Du får en bekräftelse på att du har betalat av NHKF:s kassör, Örjan Johansson.

NHKF uppskattar även om du skulle vilja anmäla dig som sponsor/donator och på så sätt kunna bidra till NHKF:s verksamhet. Alla bidrag är värdefulla. Anmäl dig eller en sponsor som du har värvat till NHKF:s kassör najro.johansson@telia.com. NHKF behöver sponsorer som skulle kunna hjälpa till med att driva projektet: Kungsbackas Konstmuseum med större konsthall inkl hörsal och festlokal!.

NHKF:s sponsorer under hösten 2018 är Copy Shop / Skriftstället i Kungsbacka, Aranäs AB och Restaurant Trubaduren, Kulturhuset Fyren. Sist, men inte minst, har Nämnden för Kultur & Fritid och dess förvaltning bidragit till NHKF:s verksamhet. Under hösten 2018 bidrog även Nämnden för Teknik i Kungsbacka Kommun.

Vi är även glada över att NHKF har fint samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. NHKF samarbetar också med Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, en nystartad distriktsorganisation – se hemsidan: www.sverigeskonstforeningar.nu — välj sedan distrikt — Halland!

Likaså samarbetar NHKF med Konstfrämjandeföreningen i Halland. Den 19 januari reste NHKF tillsammans med denna förening på en konstresa till Arken Konstmuseum (utanför Köpenhamn), där vi såg fantastiska målningar av Vincent van Gogh. Det var också mycket givande att ta del av Vincents brev med teckningar till hans broder Theo. Värdefullt på denna resa var att konstpedagog Rebecca Nordström höll ett så föredömligt föredrag om Vincent van Gogh i bussen på väg till Arken.

NHKF:s sponsorer har under 2018 varit:

Copy shop fortsätter att vara NHKFs sponsor under 2019. Det gäller även Trubaduren.

   

Under 2019 fortsätter också NHKF:s fina samarbetet med

Vidare samarbetar NHKF med konstnärsgrupperna: Fjäregruppen, Terra Stoffa, Fritidskonstnärerna, se fliken länkar.