Startsida

NHKFs höstprogram för 2019 kan ses under punkten program.

Höstens första aktivitet – söndag 8 september kl 13-14.30 kultur entreprenör Gunhild Stensmyr, initiativtagare och curator för Konsthall Tornedalen talar över ämnet ”Konst driver utveckling”. Det är också så NHKF:s styrelse tänker sig bidra till Kungsbackas framtida utveckling där Konstens Hus utgör en drivande kraft. OBS NHKF har bytt lokal från Snäckan till Kulturtorget i biblioteket, Kulturhuset Fyren. Orsak är att det kan bli många som kommer till denna aktivitet.

Vill du bli medlem i NHKF – Norra Hallands Konstförening? Betala i så fall 250 kr till NHKF:s bankgiro 233-2005 (Swedbank) eller till Swish 123 616 0675! Missa inte att ange dina kontaktuppgifter inkl emailadress, då du betalar. Du får därefter en bekräftelse från NHKF:s kassör på att du har betalat, och samtidigt ett medlemsnummer.

Du som är medlem sedan tidigare välkomnas att betala medlemsavgiften nu. Snälla, vänta inte till sista november (som enligt stadgarna är nödvändigt datum för att fortsätta vara medlem). NHKF behöver medlemsavgiften för konstinköp under hösten.

NHKF uppskattar även om du skulle vilja anmäla dig som sponsor/donator för att på så sätt kunna bidra till NHKF:s verksamhet. Alla bidrag är värdefulla. Anmäl dig eller en sponsor som du har värvat till NHKF:s kassör najro.johansson@telia.com.

NHKF behöver även sponsorer som skulle kunna hjälpa till med att driva projektet: Kungsbackas ”Konstens Hus”! Vi söker också namnförslag till Konstens Hus. Konstens Hus finns på ett flertal platser i landet. NHKF vill att det i Kungsbacka skall ha ett unikt namn. Vilket?

Norra Hallands Konstförening har fått sin första sponsor, arkitektföretaget INOBI AB, Göteborg. De har erbjudit sig att utföra de första preliminära skisserna över innehållet i ”Konstens Hus”. Vi hoppas på presentation av dessa i början av hösten. Det underlättar presentationen för NHKF:s idé om ett Konstens Hus i Kungsbacka för olika mecenater/sponsorer.

Sponsor nr 2 kommer att kunna bli Södra Skogsägarna, vi är lyckliga och tacksamma om det går i lås!

Sponsor nr 3 är Martin Karlsson-Dahl Glasmästeri, Varberg.

Vi uppvaktar för närvarande ett flertal bolag i fastighetssverige och andra tänkbara mecenater och sponsorer.

En visualisering av hur ett tänkt Konstens Hus skulle kunna gestalta sig har utförts av Ingvar Hulterström med utgångspunkt av styrelsens beskrivning av projektet och dess placering på kvarteret Ejdern, invid Kungsgatan. En placering NHKF:s styrelse hoppas på.

Nämnden för Kultur & Fritid och dess förvaltning bidrar till NHKF:s verksamhet. Det gör att NHKF kan låta alla boende i Kungsbacka kommun delta i NHKF:s aktiviteter utan kostnad eller medlemskap. För deltagande i resor betalas dock i dessa fall 100 kr.

NHKF samarbetar med Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland,  se hemsidan: www.sverigeskonstforeningar.nu — välj distrikt — Halland!

Likaså samarbetar NHKF med Konstfrämjandeföreningen i Halland. Den 19 januari 2019 reste NHKF tillsammans med denna förening på en konstresa till Arken Konstmuseum (utanför Köpenhamn), där vi såg fantastiska målningar av Vincent van Gogh.

NHKF:s sponsorer till verksamheten har i övrigt under 2019 varit:

   

Under 2019 fortsätter NHKF:s fina samarbete med

Vidare samarbetar NHKF med konstnärsgrupperna: Fjäregruppen, Terra Stoffa, Fritidskonstnärerna, se fliken länkar.