Startsida

UPPROP TILL FÖRMÅN FÖR KONSTENS HUS I KUNGSBACKA!

Vill du delta i Norra Hallands Konstförenings upprop till förmån för ett Konstmuseum/Konstens Hus med större Konsthall i Kungsbacka? Ett Konstens Hus som helst placeras på nordöstra hörnet av kvarteret Ejdern? I så fall, skriv ditt namn på denna hemsidas blogg (i kommentarfältet skriver du hur du ser på förslaget – ange ditt namn och email adress – notera att denna adress inte syns för andra!). Glöm inte att skicka din kommentar! Eller skicka email till mig, Lisbeth@hedelin.com.

Den 8 juni kommer det också ett finnas en lista att anteckna sig på Galleri Hjertstedtska Villan, Borgmästarplatsen 3 (snett emot Fyren, bakom den nybyggda lekplatsen).

Den 8 juni kl 12 är det invigning och vernissage av Mic Linders spännande verk. Hoppas att alla medlemmar i Norra Hallands Konstförening då sluter upp. Vi är mycket glada över att få möjlighet att ställa ut Mic Linder, och också mycket glada över att Irene Eriksson satsar på sitt nyöppnade galleri. Det skall bli intressant att få presentera Mic Linder (f. 1988) och hans intressanta måleri. Mic Linder är en finlandsvensk konstnär som bor och arbetar i Göteborg. Mic Linders konstintresse började som tonåring då han ägnade sig åt att rita tecknade seriefigurer på husväggarna i sin hemstad Vasa. Sedan dess har Mic Linder utvecklats mycket och har haft framgångsrika utställningar i Finland, Sverige, Tjeckien, Syd-Afrika och Norge. Samlare runt hela jorden har idag hans konst på sina väggar. Mic Linder kan beskrivas som en expressionistisk målare som har inspirerats av tysk expressionism, men även av amerikanen Jean-Michel Basquiats neoexpressionism. Jean-Michel Basquiat gillade Andy Warhols konst och använde honom som inspirationskälla. Det tog ett tag innan de fick kontakt. Basquiat mötte Warhol på ”The Factory” och de två samtalade. Efter en stund ursäktade sig Basquiat och lämnade byggnaden, men återkom efter ungefär 60 minuter med en tavla – fortfarande blöt av färg – föreställandes de båda konstnärerna tillsammans, axel mot axel i ett porträtt. Warhol som redan var förstummad lyckades bara få fram orden He is faster than I am (’Han är snabbare än jag’). Warhol kom att bli som en fadersfigur för Basquiat, men deras gemensamma verk gjorde ingen succé. NHKF kommer något lite i kontakt med Andy Warhol genom besöket på Abecita. Det skall bli spännande att se vad Mic Linder kommer att presentera i Kungsbacka. Mic Linders verk sägs ofta vara stora och färgglada med en rå, med opolerad penselföring och oförutsägbara möten mellan form och yta. De verk jag såg på en utställning av honom i Göteborg nyligen visade en starkt återhållen komposition av färgfält men även en tvetydighet. Förkärlek för det tvetydiga är relaterad till tankar som förekom inom neoexpressionismen. Fotot här är taget med Lisbeth Hedelins mobil. Ber om nytt foto från Mic Linder.

Vill du bli medlem i NHKF – Norra Hallands Konstförening? Betala i så fall 250 kr till NHKF:s bankgiro 233-2005 (Swedbank) eller till Swish 123 616 0675! Missa inte att ange dina kontaktuppgifter inkl emailadress, då du betalar. Du får därefter en bekräftelse från NHKF:s kassör på att du har betalat, och samtidigt ett medlemsnummer.

Du som är medlem sedan tidigare välkomnas att betala medlemsavgiften tidigt på året, och helst innan det första kvartalet är över. Se ovan hur du betalar. Du får en bekräftelse på att du har betalat av NHKF:s kassör, Örjan Johansson.

NHKF uppskattar även om du skulle vilja anmäla dig som sponsor/donator och på så sätt kunna bidra till NHKF:s verksamhet. Alla bidrag är värdefulla. Anmäl dig eller en sponsor som du har värvat till NHKF:s kassör najro.johansson@telia.com. NHKF behöver sponsorer som skulle kunna hjälpa till med att driva projektet: Kungsbackas Konstens Hus inkl hörsal och festlokal!

Norra Hallands Konstförening har nu fått sin första sponsor, arkitektföretaget INOBI AB, Göteborg. De har erbjudit sig att utföra de första preliminära ritningarna. Vi är mycket tacksamma för detta, då det underlättar presentationen för NHKF:s idé om ett Konstens Hus i Kungsbacka.

Vidare har Ingvar Hulterström med utgångspunkt av Lisbeth Hedelins beskrivning tagit fram en visualisering av hur ett tänkt Konstens Hus skulle kunna gestalta sig. Denna visualisering är inplacerad på den del av kvarteret Ejdern där NHKF tänker sig vore den optimala placeringen.

NHKF:s sponsorer är Copy Shop / Skriftstället i Kungsbacka, Aranäs AB och Restaurant Trubaduren, Kulturhuset Fyren. Sist, men inte minst, har Nämnden för Kultur & Fritid och dess förvaltning bidragit till NHKF:s verksamhet.

Under hösten 2018 bidrog även Nämnden för Teknik i Kungsbacka Kommun.

Vi är även glada över att NHKF har fint samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. NHKF samarbetar också med Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, som alldeles nyligen, den 28 april, höll sin första ordinarie distriktsstämma – se hemsidan: www.sverigeskonstforeningar.nu — välj sedan distrikt — Halland!

Likaså samarbetar NHKF med Konstfrämjandeföreningen i Halland. Den 19 januari reste NHKF tillsammans med denna förening på en konstresa till Arken Konstmuseum (utanför Köpenhamn), där vi såg fantastiska målningar av Vincent van Gogh. Det var också mycket givande att ta del av Vincents brev med teckningar till hans broder Theo. Värdefullt på denna resa var att konstpedagog Rebecca Nordström höll ett så föredömligt föredrag om Vincent van Gogh i bussen på väg till Arken.

NHKF:s sponsorer har under 2018 varit:

Copy shop fortsätter att vara NHKFs sponsor under 2019. Det gäller även Trubaduren.

   

Under 2019 fortsätter NHKF:s fina samarbete med

Vidare samarbetar NHKF med konstnärsgrupperna: Fjäregruppen, Terra Stoffa, Fritidskonstnärerna, se fliken länkar.