Vårutställningen 2018

Efterord om Nina Zetterquist och Marie Palmgrens utställning 2018, 10 mars – 15 april

Även våren 2018 kunde Norra Hallands Konstförening ge förslag till en 5-veckor lång utställning i Kungsbacka Konsthall. Framöver är det mycket osäkert hur det kommer att bli. NHKF kommer att få lägga förslag på utställare, men är inte alls garanterad en utställningsmöjlighet och inte heller vet vi något om under hur många veckor utställningen i så fall skulle kunna visas.

Inför utställningen under våren 2018 vidtalade Boris Svenbring Nina Zetterquist och Marie Palmgren att ställa ut under våren 2018. Båda är väletablerade konstnärer. Nina har ett förflutet som textilkonstnär och Marie som grafiker. Sedan lång tid har båda även ägnat sig åt måleri. Nina använder sig av sitt textila tänkande även då hon skulpterar i skrot och mosaik. Marie utgår från collage, vilka hon förstorar, förminskar, lägger till och drar ifrån, men det hindrar henne inte från att även måla, screena på olika material, i jätteformat till små formsågade träkrumelurer.

Ja, varför valde vi då utställningsnamnet Horror vacui (Extra allt!)? Horror vacui är latin och betyder skräck för tomrummet. Vid samtal mellan företrädare för Konsthallen och konstnärerna och delar av styrelsen framkom att det är just det dessa båda konstnärer känner. En rädsla för tomrummet. I detta avseende är de lika. De två konstnärerna kände inte varandra tidigare och verken har inte specialgjorts till utställningen. Vi bestämde vid våra samtal med dem att de skulle visa sina verk i var sin del av konsthallen. Vars och ens specifika uttryck skulle då få spelrum, men likheten dem emellan skulle ändå kunna bli tydlig. Båda använder starka och klara färger samtidigt som virrvarret av linjer, raka, krokiga och trassliga också finns där hos båda.

Man ser att Maries skapande är kontrollerat, medan Ninas tycks vara grundat i ren lek. Men studerar man Ninas verk finner man både i de broderade tavlorna, de målade och i hennes skulpturer en påtaglig kontroll av verkens uttrycksfullhet.

Inte undra på att det var så många som kom till vernissagen och invigningen den 10 mars, 230 personer! Även om andra dragplåster också fanns. Den unga kompositören, pianisten och sångerskan Alice Broman, vars musik inledde invigningen, uppskattades mycket av publiken. Sedan höll fd professor Nina Bondeson ett mycket intressant och uppskattat invigningstal.

Ordföranden Lisbeth Hedelin tackade Nämnden för Kultur & Fritid och dess personal för deras stöd till NHKF och för allt det fina arbete de lägger ned. Besöksfrekvensen var hög under hela utställningsperioden. Det var också glädjande att de båda konstnärerna fick sålt så mycket. Det var just detta – att kunna hjälpa konstnärer att sälja sina alster – som gjorde att NHKF startade som en konstförening 1953. Det var också så att konstföreningen stort bidrog till att Kulturhuset Fyren byggdes 1994. I Fyren finns även Kungsbacka Konsthall, det rum som tidigare kallades Vita Hall.

Lisbeth Hedelin, 2018-06-01