NHKF:s årsmöte 27 jan 2019

På sedvanligt vis höll Norra Hallands Konstförening (NHKF) årsmöte på Skansen, Storgatan 1, Kungsbacka. Denna gång den 27 januari 2019.

Deltagarna trotsade ett ordentligt snöoväder och mötte upp på Skansen. 73 personer, inte illa en söndag i slutet av januari med dåligt väder! NHKF:s årsmöte var liksom tidigare år således välbesökt. Kl 12 serverades kaffe och smörgås och de besökande kunde beskåda konstinköpen som styrelsen utfört under 2018. Kl 13-14 var det en stund för presentation av styrelsens vision om ett Konstmuseum inkl större Konsthall i Kungsbacka. Denna vision hade också presenterats i veckan på Kungsbacka Kommuns evenemangskalender. Avsikten var att styrelsen ville undersöka hur medlemmarna och även invånare i Kungsbacka ser på behovet av ett Konstmuseum. För att underlätta diskussionen hade styrelsen bjudit in arkitekturskribent Mark Isitt. Sent i processen fick styrelsen klart för sig att Mark Isitt önskade att vi hade en panel, och dessutom en väl sammansatt sådan med lite olika syn på ämnet. Det blev nu mycket bråttom att få ihop en panel, bara två dagar innan årsmötet! Panelen kom att bestå av Kristina Karlsson (C), ny ordförande i Kultur & Fritid, Eva Borg (S), kommunalråd, och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, och Åsa Berndtsson, konstnär och keramiker och väl insatt i Fjäregruppens arbete, men även väl insatt i övriga konstnärers utställnings- och försörjningsvillkor i Kungsbacka kommun. Styrelsen är mycket tacksam för frågan om ett blivande Konstmuseum inkl Konsthall blev väl belyst. Det rådde en bred samstämmighet bland medlemmarna och även i panelen om att det behövs fler lokaler för kulturell verksamhet. Det rådde även en enighet om att dessa lokaler bör läggas centralt i Kungsbacka. Det fanns de som menade att man bör kalla ett sådant hus som kan rymma många olika kulturinriktningar för Konstens Hus i Kungsbacka. Ordförande i NHKF hade lagt på en bild av den del av Kungsbacka som nu berörs av det största stadsomvandlingsprojekt benämnt “Väster om ÅN”, som någonsin genomförts i Kungsbacka. Det omfattar dels kvarteret Valand dels kvarteret Ejdern. Det senare är ännu inte planlagt, med detta arbete håller precis på att ta fart. Tänk, en av våra medlemmar påpekade för inte så länge sedan att kvarteret Ejdern vore ett perfekt centralt läge för ett Konstmuseum inkl Konsthall. Vi i styrelsen håller helt med om detta och det verkade som att medlemmarna och övriga som deltog i mötet också gjorde det. Eva Borg påpekade att kommunen tänkt sig ett stråk från Kungsmässan till Innerstaden via Valand och Ejdern, men att det då är butiker och kanske kaféer på vägen. Vi i NHKF ser det mer som att ett kulturstråk skulle kunna bli resultatet och ett Konstmuseum inkl Konsthall placeras på Ejedern. Det skulle mycket väl kunna inbegripa Alléskolan och där skulle kulturella verkstäder kunna rymmas, vilket skulle kunna vara till gagn för studerande på alla nivåer i Kungsbacka.

Tänk, om man kunde flytta Sjöallén, särskilt som det kan bli så att kommunen bygger en bro från Hamntorget över Kungsbackaån, och då låter sträckningen gå bakom Alléskolan fram till Kungsgatan. Då skulle mark frigöras ned till Kungsbackaån, och det skulle kunna bli en trappning från Konstens Hus ned till ån. En trappa vänd mot söder och väster – tänk en sådan skön samlingsplats utan för Konstens Hus!

Några ytterligare tankar efter årsmötet: Tänk om också denna byggnad kunde få en trappning av själva huskroppen, och kanske kan det då byggas café/restaurant på något av taken.

Ja, visst skulle Hanhalsmålarna och övriga som Torsten Billgren, Thorild Olsson med flera ha blivit glada om de visste vad vi i Norra Hallands Konstförening drömmer om, men också kommer att arbeta för. Hur skulle det vara om vi skapar en intresseförening för Konstens Hus?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *