Forum

Konstens Hus i Kungsbacka

Vill du ingå i en intresseförening där syftet är att stödja projektet “Konstens Hus” i Kungsbacka? Det har blivit dags att ta fram en programförklaring för Konstens Hus i Kungsbacka. Denna kan ses som en motor i processen att finna rätt entreprenörer för detta projekt. Det skulle kunna vara ett första steg för intresseföreningen att delta i projektet att ta fram en sådan programförklaring. Vi söker entreprenörer vilka tycker om idén att få ett Konstens Hus i Kungsbacka och som är villiga att tillsammans med oss försöka påverka Kungsbacka Kommun att inse den betydelse ett Konstens Hus skulle få för Read More

NHKF:s årsmöte 27 jan 2019

På sedvanligt vis höll Norra Hallands Konstförening (NHKF) årsmöte på Skansen, Storgatan 1, Kungsbacka. Denna gång den 27 januari 2019. Deltagarna trotsade ett ordentligt snöoväder och mötte upp på Skansen. 73 personer, inte illa en söndag i slutet av januari med dåligt väder! NHKF:s årsmöte var liksom tidigare år således välbesökt. Kl 12 serverades kaffe och smörgås och de besökande kunde beskåda konstinköpen som styrelsen utfört under 2018. Kl 13-14 var det en stund för presentation av styrelsens vision om ett Konstmuseum inkl större Konsthall i Kungsbacka. Denna vision hade också presenterats i veckan på Kungsbacka Kommuns evenemangskalender. Avsikten var att styrelsen Read More

Arkenresan och Vincent van Gogh 19 jan 2019

NHKF samarbetade med Konstfrämjandeföreningen i Halland (med säte i Halmstad) och ordnade en konstresa den 19 januari 2019 till Arken Konstmuseum utanför Köpenhamn. Meningen var att vi skulle ha 25 platser i bussen per förening. Nu är det så att NHKF är en större förening och har också mycket konstintresserade medlemmar, vilket bidrog till att 39 av våra medlemmar deltog. På nedvägen stannade vi till och hämtade Halmstadsborna för att strax efter stanna vid Hallandsåsen för att få en god smörgås med kaffe/te därtill. Under resan ned till Arken föreläste sedan konstpedagog Rebecca Nordström mycket initierat och intressant om Vincent van Read More