Konstens Hus i Kungsbacka

Vill du ingå i en intresseförening där syftet är att stödja projektet “Konstens Hus” i Kungsbacka? Det har blivit dags att ta fram en programförklaring för Konstens Hus i Kungsbacka. Denna kan ses som en motor i processen att finna rätt entreprenörer för detta projekt. Det skulle kunna vara ett första steg för intresseföreningen att delta i projektet att ta fram en sådan programförklaring. Vi söker entreprenörer vilka tycker om idén att få ett Konstens Hus i Kungsbacka och som är villiga att tillsammans med oss försöka påverka Kungsbacka Kommun att inse den betydelse ett Konstens Hus skulle få för Read More