Medlemsinfo

För att bli medlem i Norra Hallands Konstförening betalar du en medlemsavgift, 250 kronor, via NHKF:s bankgiro 233-2005 eller via Swish 123 616 0675. Missa inte att ange för- och efternamn, adress, mobil och email. Om du swishar kanske du inte får plats att ange dina kontaktuppgifter. Komplettera därför dina uppgifter med ett email till NHKF:s kassör, se här nedan. Du får därefter en bekräftelse på att du har betalat och du får ditt medlemsnummer. Strax därefter får du ett välkomstbrev.

Likaså betalas NHKF:s konstresor till detta bankgiro eller via detta Swish nummer.

Vid ev. frågor, kontakta ordförande Lisbeth Hedelin 070-591 11 87, e-post lisbeth@hedelin.com

eller kassör Örjan Johansson, 070-637 50 44, e-post najro.johansson@telia.com

NHKF:s program syns som ett kalendarium under punkten ”program”, och trycker du på + tecknet får du eventuellt mer utförlig information.

Där ser du också en knapp för att prenumrera på kalendariet. Trycker du på denna får du upp valalternativ om vilken kalender du vill ha dessa kalenderuppgifter i.

De medlemmar som har email, men inte dator, kanske vill ha programmet i tryckt format, hör i så fall av er till NHKF:s kassör Örjan Johansson – email: najro.johansson@telia.com så får ni det på posten.

Medlem i NHKF kan också delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening, www.goteborgskonstforening.org, då NHKF är medlem i denna förening.

NHKF är även medlem i Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland, se www.sverigeskonstforeningar.nu. Där finns information som kan intressera dig. Där finns också länkar till andra konstföreningar i Halland.

Se även under länkar där lägger vi adresser till olika museer etc.

NHKF är även medlem i Konstfrämjandeföreningen i Halland, för att visa ett intresse för utveckling av samarbete mellan olika konstföreningar. Ett sådant samarbete skedde då vi besökte Arken Konstmuseum den 19 januari 2019.

NHKF samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka genom att NHKF förlägger sina styrelsesammanträden hos dem.

Copy Shop/Skriftstället, Vallgatan 6, Kungsbacka, sponsrar NHKF genom att trycka olika material så som foldrar, affischer, medlemsvärvningsmaterial, men även NHKF:s program.

Vi samarbetar även med galleristen Irene Eriksson, som har Galleri Hjertstedska Villan, Borgmästarplatsen 3. Besök gärna detta galleri! Se NHKF:s program. Vi har snart vernissage av Viktoria Hallenius verk  – den 2 november kl 12.00 och finissage söndag den 24 november. Det skulle vara så roligt om många av er medlemmar kommer på vernissagen!

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och stöder sedan dess på olika sätt samtida konst i Norra Halland. Förutom att ombesörja ett årligt konstlotteri är föreningens huvudsakliga syfte att stimulera intresset för konst bland allmänheten, såväl barn som vuxna, men också att skapa kontakter med konstnärer och andra konstföreningar i ett nära samarbete med Nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka och dess förvaltning.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Norra Halland.

Föreningen ansöker årligen om ett kommunalt verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för programverksamheten, vilken bl. a innehåller utställningar, föredrag och konstresor och ibland även workshops. Föreningen är demokratisk och öppen för alla, även för icke-medlemmar. NHKF har idag ca 250 medlemmar.

Klicka på denna länk för att se NHKF:s stadgar.

Stadgar antagna vid årsmötet 2017-01-29

NHKF samarbetar med: