Lotteri

Vinnare vid årsmöte 2020

I vinstnummerordning:

1. Barbro Rydin (m nr 409)

2. Elisabeth Regård (m nr 28)

3. Lars Löf (m nr 4)

4. Helena Billman Hildingh (m nr 349)

5. Anders Melkersson (m nr 67)

6. Karin Franker (m nr 403)

7. Birgitta Håkansson (m nr 50)

8. Beate Davidsson (m nr 168)

9. Ejra Bodin (m nr 128)

10. Birgit Hjertstam (m nr 246)

11. Mona Hildell (m nr 273)

12. Nils Gunnar Nilsson (m nr 440)

13. Hans Höglund (m nr 356)

14. Helen Börjesson (m nr 220)

15. Marie Nilsson (m nr 145)

16. Katarina Magnusson (m nr 445)

17. Anita Ljungqvist (m nr 163)

18. Kerstin Lundqvist (m nr 313)

19. Ingalill Nellemark (m nr 150)

20. Inger Granquist (m nr 292)

21. Lillemor Sivemark (m nr 218)

22. Kerstin Wånghed (m nr 91)

23. Ann-Chatrine Ragnarsson (m nr 243)

24. Lisbet Oscarsson (m nr 148)

25. Katarina Cronelid (m nr 41)

26. Marianne Bergstrand (m nr 235)

27. Sven-Åke Ahlerup (m nr 27)

Vinnare i 2020 års närvarolotteri: …./skriver in i morgon/

Vinnare i 2020 års medlemsvärvarlotteri: Margareta Tegnander