Ida Gudmundsson berättar om landskapsmåleriets uppkomst

Snäckan i Fyren i Kungsbacka var fullsatt i söndags! Konstpedagog Ida Gudmundsson berättade om landskapskonst framställd före vår tideräkning och hur landskapsmåleriet har utvecklats fram till idag. Vi fick se fantastiska bilder och höra Ida inlevelsefullt berätta för oss hur konstnärernas förhållningssätt till naturen och deras egen plats i den har förändrats med tiden. Vi fick även höra hur kinesiskt tuschmåleri kom att påverka persiska bokillustrationer, men även deras mattkonst, genom att mongolerna förde med sig den kinesiska konsten i sin invasion av Persien på 1200-talet. Den persiska konsten påverkade i sin tur den medeltida konsten i Europa. Det var också mycket spännande att få höra hur japanska träsnitt influerade impressionisters och symbolisters komposition och så småningom dess ytmässighet. Avslutningsvis, presenterades en målning av den samtida norska målaren Odd Nerdrum (på Galleri Backlund i Göteborg) som fick representera vår tids återgång till ett klassiskt måleri, vilket existerar parallellt med en mängd andra stilar och konstnärliga uttryck. En sådan intressant söndag vi fick.