Styrelsen för Norra Hallands Konstförening 2018

 

Funktion

Namn

Adress

Telefon

E-postadress

Ordförande

Lisbeth Hedelin

Berndt Anders väg 19B   439 53 ÅSA

0705-911187

lisbeth@hedelin.com

Ledamot

Lillemor Sivemark

Basunvägen 19               434 47 KUNGSBACKA

072-301 17 71

lillemor.sivemark@gmail.com

Ledamot

Margareta Tegnander

Kolla Backe 1                  434 31 KUNGSBACKA

0300-63850 / 070-921 06 47

tegnanders@gmail.com

Ledamot

Mona Hildell

Fridhemsvägen 38           429 32 KULLAVIK

070-993 33 09

mona@hildell.com

Ledamot

Örjan Johansson Kolla Backe 4                  434 31 KUNGSBACKA 0706 37 50 44 najro.johansson@telia.com

Ledamot

Charlotte Åslin

Guldgubbegatan 3 C       434 41 KUNGSBACKA

070-528 44 29

charlotte.aslin1@gmail.com

Ledamot

Kerstin Frii Slåttervägen 42               434 40   KUNGSBACKA 070-554 14 97 kerstin.frii@outlook.com

Ledamot

Anne-Marie Lindeberg Aklejagatan 2                  434 46  KUNGSBACKA 070-517 32 50 annemarielindeberg@hotmail.com
Adj Ledamot Werner Stoppenbach      

Tillbaka