Medlemsinformation

Medlemsavgiften, 250 kronor, betalas via NHKF:s bankgiro 233-2005 eller via Swish 123 616 0675

     Likaså betalas NHKF:s konstresor till detta bankgiro eller via detta Swish nummer.                                                 

Betala våra aktiviteter i förväg!

Styrelsen i NHKF kommer att ta ett policybeslut vid nästa styrelsemöte den 2 mars angående frågan om när konstresan till Louisiana skall betalas.

Vi skickar ut en påminnelse till anmälda till Louisianaresan senast två dagar före resan. Vid förhinder meddela alltid oss så tidigt som möjligt! Om avbokning sker sent (två dagar före resan), eller inte alls, sker ingen återbetalning.

Vid ev. frågor, kontakta vår ordförande Lisbeth Hedelin 070-591 11 87, e-post lisbeth@hedelin.com

eller vår kassör Örjan Johansson, 070-637 50 44, e-post najro.johansson@telia.com

 

Medlem i NHKF kan också delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening, www.goteborgskonstforening.org, då NHKF är medlem i denna förening.

NHKF är även medlem i Bildverksta´n i Mölndal och i Sveriges Konstföreningar, www.sverigeskonstforeningar.nu

och i Konstfrämjandeföreningen i Halland. NHKF samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka och med Copyshop i Kungsbacka Kb, Vallgatan 6.

 

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och har sedan dess verkat som ett nätverk för konst och konsthantverk
genom att på olika sätt stödja den samtida konsten i Norra Halland. Förutom det årliga konstlotteriet är föreningens
huvudsakliga syfte att stimulera intresset för konst bland allmänheten såväl barn som vuxna men också att skapa kontakter med
konstnärer, andra konstföreningar i ett nära samarbete med Kultur & Fritid i Kungsbacka.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun.
Föreningen ansöker hos kommunen årligen om verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för
programverksamheten, som bl. a innehåller utställningar, workshops, föredrag och konstresor. Föreningen är demokratisk och öppen för alla och har idag ca 250 medlemmar.

Vi samarbetar med

Tillbaka