Medlemsinformation

Medlemsavgiften, 200 kronor, betalas på vårt bankgiro 233-2005, eller via Swish 123 616 0675

                                                      Betala våra aktiviteter i förväg

I år kommer vi att ändra vårt betalningsförfarande och be att ni betalar i förväg.
Ni kan betala via Swish. Ni betalar senast den angivna betalningsdagen. Vid betalning uppge alltid namn och medlemsnummer samt aktivitet.

Vi skickar alltid ut en påminnelse till alla anmälda innan sista betalningsdag. Vid förhinder meddela alltid oss! Om avbokning sker sent, eller inte alls, sker ingen återbetalning.

Swish:. 123 616 0675

Vid ev. frågor, kontakta vår ordförande Lisbeth Hedelin 070-591 11 87, e-post lisbeth@hedelin.com

eller vår kassör Jan Jonsson, 0300-74890, e-post jan.jonsson@triton.se

Medlem i NHKF kan också delta i programpunkter som anordnas av Göteborgs Konstförening, www.goteborgskonstforening.org

NHKF är även medlem i Bildverksta´n i Mölndal och i Sveriges Konstföreningar, www.sverigeskonstforeningar.nu

och i Konstfrämjandeföreningen i Halland. NHKF samarbetar också med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Norra Hallands Konstförening grundades 1953 och har sedan dess verkat som ett nätverk för konst och konsthantverk
genom att på olika sätt stödja den samtida konsten i Norra Halland. Förutom det årliga konstlotteriet är föreningens
huvudsakliga syfte att stimulera intresset för konst bland allmänheten såväl barn som vuxna men också att skapa kontakter med
konstnärer, andra konstföreningar i ett nära samarbete med Kultur & Fritid i Kungsbacka.

Norra Hallands Konstförening bedriver en ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun.
Föreningen ansöker hos kommunen årligen om verksamhetsbidrag samt bidrag för enskilda kulturprojekt inom ramen för
programverksamheten, som bl. a innehåller utställningar, workshops, föredrag och konstresor. Föreningen är demokratisk
och öppen för alla och har idag ca 230 medlemmar.

Vi samarbetar med

Tillbaka