NHKF är nu beredda att starta en intresseförening för skapande av ett Konstens Hus i Kungsbacka I dagarna färdigställs en programförklaring för Konstens Hus i Kungsbacka. Denna kan ses som en motor i processen att finna rätt entreprenörer för detta projekt. Sökande efter entreprenörer vilka tycker om idén att få ett Konstens Hus i Kungsbacka och som är villiga att tillsammans med oss försöka påverka Kungsbacka Kommun att inse vilken betydelse ett Konstens Hus skulle få för Kungsbacka innerstads kulturella och sociala liv. Se här en tidig artikel av Mats H Ljungqvist, Journalist i Kungsbacka-Posten 0300-519 83; mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se   Se här artikel Read More